Bedre beskyttelse af europæiske forbrugere

Nya regler om kollektiv prövning ska möjliggöra för konsumenter inom EU att gå samman för att föra talan i nationella och gränsöverskridande ärenden där ett stort antal konsumenter drabbats.

Tack vare principen om att den som förlorar betalar ska missbruk av prövningsmöjligheten undvikas.

En mere globaliseret og digitaliseret verden har øget risikoen for, at en større antal forbrugere rammes af de samme ulovlige praksisser. I øjeblikket er det kun muligt for forbrugerne at gå sammen i få medlemslande, og det er næsten umuligt i sager, der involverer mere end et land.

Nye regler for kollektive klagesager vil give forbrugerne i alle medlemslandene retten til at kæmpe sammen i sager, men også introducere sikkerhedsforanstaltninger til at forebygge proceduremisbrug.

Efter en aftale blev indgået mellem Parlamentets og Rådets forhandlere i slutningen af juni bakkede Retsudvalget op om det d. 7. juli. Parlamentet forventes at stemme om det senere på året.

Hvordan vil det virke?

  • Kvalificerede enheder, udpeget af EU-medlemslandene, vil repræsentere grupper af forbrugere i kollektive klagesager.
  • Kollektive klagesager vil blive mulige i alle EU-landene – minimum en repræsentativ mekanisme i alle medlemslandene, der skal gøre det muligt for organisationer at repræsentere borgere med muligheden for at søge sanktioner og kompensere for den skade, der er sket.
  • De skal leve op til specifikke berettigelseskriterier for grænseoverskridende repræsentationsinitiativer – kriterierne er en del af nye regler, mens kriterierne står i den nationale lovgivning for indenlandske retssager.
  • Den tabende part skal betale for retssagen (“taberen betaler-princippet”), der skal beskytte virksomheder imod grundløse retssager.
  • Udover i den generelle forbrugerlovgivning vil fælles klagesager også blive tilladt inden for databeskyttelse, financielle tjenester, rejser og turisme, energi, telekommunikation, miljø og sundhed, såvel som for fly- og togpassagerrettigheder.

Kommissionen skal overveje at oprette en europæisk ombudsmand for kollektive klager til at håndtere klagesager på EU-niveau.

Næste skridt

Når Parlamentet og Rådet vil formelt godkende aftalen, hvorefter EU-landene vil have to år til at overføre direktivet til den nationale lovgivning og yderligere seks måneder til at anvende provisionerne.

KILDEEuropa-Parlamentet
Tidligere artikelBedre arbejdsforhold for lastbilchauffører i EU
Næste artikelMerkel forelægger det tyske formandskabs prioriteter for Europa-Parlamentet