Bæredygtighedsudvalget: Skærp miljøkravene til emballage!

Image by Please Don't sell My Artwork AS IS from Pixabay

Pandemien har ført til øget internethandel og dermed brugen af alle former for pap, plast og anden emballage. Nordisk Råds Udvalg for et Holdbart Norden ønsker en samlet nordisk strategi for genbrug og håber på at se endnu mere emballage med Svanemærket.

Under pandemien er der blevet indleveret mere emballage end nogensinde til genbrug, men forbrugerne skal have endnu bedre mulighed for at vælge klimavenlig emballage, mener udvalget. 

På deres møde mandag den 28. juni besluttede udvalget at anmode om en politisk dialog med ministerrådet om en fællesnordisk genbrugsstrategi. Udvalget vil også arbejde for, at der skal komme endnu mere emballage med Svanemærket.

Vigtigt at have en fælles strategi

Allerede for et år siden anbefalede Nordisk Råds Udvalg for et Holdbart Norden, at de nordiske regeringer skulle udarbejde en fælles strategi for genbrug af alle affaldstyper.

Som svar på anbefalingen opremsede Nordisk Ministerråd de indsatser, der allerede er blevet sat i gang for at mindske affaldsmængden i Norden. De omfatter blandt andet fællesnordiske projekter om producentansvar, genbrug af tekstil, cirkulære forretningsmodeller, livscyklusevaluering af byggematerialer og mindsket miljøpåvirkning fra plast.

På trods af de mange indsatser mener udvalget, at der er brug for en overordnet strategi, og de inviterer derfor Nordisk Ministerråd til politisk dialog.

Mere svanemærket emballage

På initiativ fra den socialdemokratiske gruppe vil udvalget også arbejde for at få mere svanemærket emballage. 

– Vi har set en stigning i leverancer til hjemmet under pandemien, og materialeforbruget er eksploderet. Derfor håber vi på at se en udvikling af vores nordiske miljømærkning, så den omfatter al emballage, også sekundær emballage. Vi har også brancheorganisationer, som selv kræver skærpede krav til emballageproduktion, så vi kan mindske miljø- og klimapåvirkningen. Med dette forslag vil vi forsøge at imødekomme deres ønske, siger Anna Vikström, som sidder i Riksdagen for Socialdemokraterne i Sverige og er medlem af Nordisk Råds Udvalg for et Holdbart Norden.

Kravene skærpes løbende

Allerede i dag stilles der produktspecifikke krav til alle svanemærkede produkters emballage. Der stilles blandt andet krav til, hvilket materiale der anvendes, mængden af emballage, og at emballagen skal være designet på en måde, som fremmer genbrug. Kravene skærpes løbende i takt med produktudviklingen på markedet. 

Ifølge Karen Dahl Jensen, som er produktudviklingschef hos Miljømærkning Danmark, er de vigtigste emballagekategorier allerede omfattet af miljømærkningen.

– Vi er enige i, at emballage, og især overemballering, er en udfordring for miljøet. Når vi udarbejder krav til produkter, fokuserer vi derfor i høj grad på at stille strenge krav til produktets emballage. Når man taler om emballage, skal man huske, at den kan have mange forskellige funktioner, fx at beskytte et flydende eller ømtåleligt produkt eller at sikre holdbarheden. Det skal kravene naturligvis tage højde for, siger Karen Dahl Jensen.

Miljømærket pizzabakke

Hun pointerer, at Svanemærket allerede har kriterier for udvalgte emballagetyper, hvor Miljømærkning Danmark har vurderet, at det gør en forskel for miljøet. Det gælder emballage til flydende fødevarer og engangsartikler til mad, fx kartoner til drikkevarer og pizzabakker. 

– Seneste nyt er kriterierne for trykkerier, som har banet vejen for certificering af transportemballage, fx e-handelsemballage. Svanemærket følger med andre ord rigtig godt med, når det gælder krav til emballage, siger Karen Dahl Jensen. 

KILDENordisk Samarbejde
Tidligere artikelSvenske og danske coronarrestriktioner udfases den 1. juli
Næste artikelPlastikaffald og genbrug i EU: Fakta og tal