18.200 grænsependlere mellem Sverige og Danmark – flere danskere arbejder i Sverige end tidligere tal har vist

Ifølge ny statistik fra Region Skåne, Danmarks Statistik og SCB er der flere, som pendler fra Danmark til Sverige, end hvad tidligere tal har vist. 2.900 personer bor i Danmark og arbejder i Sverige. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Ny statistik for grænsependlingen mellem Sverige og Danmark viser, at der var 18.200 personer, som havde et job på den anden side af grænsen i 2020. 15.300 af dem bor i Sverige og arbejder i Danmark og 2.900 bor i Danmark og arbejder i Sverige. Det er Region Skåne, som sammen med de nationale statistikmyndigheder Danmarks Statistik og Statistiska Centralbyrån, har udarbejdet en ny metode for grænseregional statistik. Tallene skal være mere præcise end den tidligere officielle statistik, som ikke er blevet opdateret siden 2015. Flere detaljerede data om grænsependlingen vil blive præsenteret i april.

– Vi tror mere på de nye tal end de gamle, sagde Pernille Stender, chefskonsulent på Danmarks Statistik ved et digitalt seminarie om den nye grænsependlingsstatistik, som Region Skåne arrangerede onsdag.

Hvor mange personer, som bor på den ene side af Øresund og arbejder på den anden, har været uvist i de seneste år. Siden 2015 er den officielle statistik ikke blevet opdateret eftersom metoden for at udarbejde statistikken ikke var mulig ud fra de danske databeskyttelsesregler og det svenske offentlighedsprincip. Den nye metode bygger på nationale registre uden udveksling af mikrodata mellem landene og er blevet inspireret af dataindsamling mellem Tyskland og Holland.

Statistikken viser at der er flere danskere, som arbejder i Sverige end hvad de tidligere tal har vist. 2.900 personer boede i Danmark og arbejdede i Sverige i 2020. I den anden retning pendler 15.300 personer.

– Det er meget vigtigt at vi nu igen kan få at vide, hvor mange som grænsependler i vores region, sagde Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens formand i Region Skåne og afgående formand for det dansk-svenske politiske samarbejde Greater Copenhagen.

På seminariet fremhævede han, at det er vigtigt at have statistik for hvor mange, som arbejder på den anden side af grænsen, for eksempelvis at kunne vise betydningen af investeringer i ny infrastruktur. Også Malmøs kommunalråd med ansvar for arbejdsmarkedsspørgsmål, Sedat Arif (S), var enig i betydningen af de nye data.

– Det er særdeles vigtigt at statistikken for beskæftigelsen er korrekt. Vi ved at der er tusindevis af Malmøborgere, som arbejder i Danmark, men som ikke ses i statistikken, sagde han.

Statistikken vil blive tilgængelig i statistikdatabasen Ørestat. Fra april vil der også blive publiceret detaljerede data for grænsependlingen så som køn, branche, sektor, alder og indkomst for pendlerne. Derimod vil statistikken ikke blive tilgængelig på kommuneniveau og vil heller ikke kunne kobles til uddannelsesniveau.

Kilde: News Øresund