Parlamentet kræver forslag om bindende regler for universalopladere inden sommer

I mere end ti år har MEP'erne krævet en universaloplader til mobiler, tablets, e-bøger og andre bærbare apparater.
  • En standard for en universaloplader bør vedtages hurtigst muligt
  • Tiltag skal give forbrugere mulighed for at træffe bæredygtige valg
  • Skal reducere mængden af e-affald (i gennemsnit 16,6 kg per EU-borger i 2016)

Europa-Parlamentet opfordrer Kommissionen til senest i juli 2020 at fremlægge forbedrede regler for universalopladere.

Der er et “presserende behov for en lovgivningsmæssig indsats fra EU’s side” for at reducere elektronisk affald og give forbrugere mulighed for at træffe bæredygtige valg. Det siger MEP’erne i en beslutning, der stiller krav om obligatorisk indførelse af universalopladere til alle mobile enheder, og som torsdag blev godkendt med 582 stemmer for, 40 imod og 37 hverken for eller imod.

Parlamentet opfordrer Kommissionen til at vedtage den delegerede retsakt fra radioudstyrsdirektivet af 2014 inden juli 2020 eller om nødvendigt ved at foreslå en lovgivningsmæssig foranstaltning senest i juli 2020.

For at undgå at spænde ben for innovation på området bør den lovgivningsmæssige ramme for en universaloplader ”kontrolleres regelmæssigt for at tage hensyn til den tekniske udvikling”. MEP’erne understreger, at forskning og innovation på dette område er vigtigt for at forbedre eksisterende teknologier og udvikle nye.

Parlamentet beder også Kommissionen om:

  • at træffe foranstaltninger til på den bedst mulige måde at sikre at forskellige trådløse opladere kan anvendes til forskellige typer af mobile enheder;
  • at overveje initiativer, der øger mængden af kabler og opladere, der indsamles og genanvendes i EU’s medlemslande;
  • at sikre, at forbrugere ikke længere er tvunget til at købe nye opladere, hver gang de køber nyt udstyr: Strategier for separat salg af opladere bør introduceres sammen med universalopladere, men MEP’erme understreger, at det ikke må blive dyrere for forbrugeren.

Det skønnes at der globalt set genereres omkring 50 mio. ton e-affald pr. år, hvilket svarer til et gennemsnit på mere end 6 kg pr. person. Den samlede produktion af e-affald i Europa i 2016 var på 12,3 mio. ton, svarende til 16,6 kg i gennemsnit pr. indbygger. Meget elektronisk udstyr – som smartphones – bliver ofte udskiftet, og det fører til endnu mere e-affald, lyder det.

Baggrund

I direktivet om radioudstyr fra 2014 opfordrede EU’s lovgivere til, at der udvikles en fælles oplader, og gav Kommissionen beføjelser til at forfølge dette ved hjælp af en delegeret retsakt.

Kommissionens tilgang med at “tilskynde” industrien til at udvikle fælles opladere har ikke virket. De frivillige aftaler mellem forskellige aktører i branchen har ikke givet de ønskede resultater. Der er dog gjort visse fremskridt, sagde Kommissionen i plenarsalen 13. januar 2020: I 2009 var der mere end 30 opladere, mens der i dag hovedsageligt er tre typer af opladere.

I Parlamentets beslutning om den grønne aftale efterlyste MEP’erne en ny ambitiøs handlingsplan for cirkulær økonomi med fokus på ressourceeffektivitet, nulforurening og affaldsforebyggelse som nøgleprioriteter med henblik på at reducere miljø- og ressourceaftrykket forbundet med EU’s produktion og forbrug.

Europa-Kommissionen vedtog sit 2020-arbejdsprogram 29. januar. Heri forpligter Kommissionen sig til at fremlægge et lovgivningsinitiativ om universalopladere i tredje kvartal af 2020.

KILDEEuropa-Parlamentet
Tidligere artikelSassoli, Von der Leyen og Michel fremlægger prioriteter for Europas fremtid
Næste artikelDet fremtidige partnerskab mellem EU og Det Forenede Kongerige: Europa-Kommissionen tager de første skridt til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige