Øresundsmetroens rute i Malmø skal undersøges

Malmø kommune vil undersøge, hvordan en Øresundsmetro kan anlægges, og hvordan den kan kobles til byens eksisterende kollektive trafik. Foto: News Øresund

Malmø fortsætter planlægningen af en kommende metro til København, nemlig Øresundsmetro. Efter de to byers fælles undersøgelser af muligheden for at anlægge en Øresundsmetro, som vil være forbundet med Københavns Metro, har Malmø besluttet at undersøge, hvordan en Øresundsmetro kan fortsættes ind til byen. Ifølge en pressemeddelelse vil Malmø udarbejde en tilbundsgående anlægsplan, som ”vil fokusere på metroens nøjagtige ruter, stationer og forlængelse ind til Malmø”. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, hvordan ruten fra kysten ved Västra havn skal udformes, samt hvor der i Malmø C kan bygges en metrostation. En Øresundsmetro vil kunne give en rejsetid på 20 minutter mellem Malmø C og Københavns Hovedbanegård med en afgangs-frekvens hvert 1½ minut. Malmø påpeger, at trafikken over Øresund forventes at stige, når Femern Bælt-tunnelen står færdig i 2029, og ved i højere grad at tillade regionaltrafik og pendling over Øresund via en Øresundsmetro, vil Øresundsbroen blive aflast samt få bedre plads til fjerntog, godstog og regionaltog.