Danskernes hang til at pendle er aftagende

En ny undersøgelse viser, at danskernes villighed til at pendle til og fra arbejde er faldet. Foto: News Øresund

ilbøjeligheden til at pendle til og fra arbejde er faldende i Danmark. Det viser en ny undersøgelse foretaget af arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv. Analysen viser, at kun 19 pct. af de adspurgte er villige til at pendle 1,5 time om dagen til og fra arbejde, hvilket betyder 45 minutter hver vej. For fire år siden var den tilsvarende procentdel 43. Det stærke arbejdsmarked og det faktum, at muligheden for hjemmearbejde har ført til en øget indsigt i, hvor meget af ens hverdag, der går med at komme til og fra arbejde, nævnes som mulige forklaringer på udviklingen. Dansk Erhverv fremhæver også i en pressemeddelelse de høje benzinpriser som en mulig forklaring. De understreger samtidig, at undersøgelsens resultat er bekymrende for erhvervslivet, da faldende villighed til at pendle på sigt kan føre til, at virksomhederne får sværere ved at finde medarbejdere med de rette kompetencer.