OECD og STRING er værter for en konference om at opbygge Nordeuropa som en grøn megaregion

Foto: News Øresund

Den 11. juni afholdes der en digital konference om, hvordan Nordeuropa kan opbygges som en grøn megaregion. Under konferencen vil der blive fremlagt et strategisk dokument med 23 anbefalinger til opbygning af en fremtidig megaregion.

Konferencen den 11. juni er arrangeret af OECD og STRING, som har udarbejdet strategidokumentet, der indeholder 23 anbefalinger til beslutningstagende organer på nationalt, regionalt, lokalt og megaregionalt plan med henblik på at opbygge en megaregion i Nordeuropa. Formålet med anbefalingerne er at fremme investeringer, tiltrække kvalificeret arbejdskraft, skabe en bæredygtig transportinfrastruktur og opretholde en høj livskvalitet i regionen.

Flere beslutningstagere på topniveau vil tale på mødet, herunder den svenske statsminister Stefan Löfven, OECD’s Vicegeneralsekretær Ulrik Vestergaard, klima- og energiminister Dan Jørgensen, Malmøs borgmester Katrin Stjernfeldt Jammeh og Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstadens regionrådsformand.

Det strategiske dokument er blevet udarbejdet inden for rammerne af et partnerskab mellem STRING og OECD i løbet af det seneste år og efter dialog med interessenter på forskellige niveauer. Dette har omfattet fire nationale seminarer i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.

Fakta: STRING-regionen
Regionen er et geografisk område, der strækker sig over Tyskland, Danmark, Sverige og Norge og består af otte regioner og fem større byer med en samlet befolkning på 12,8 millioner indbyggere. STRING er en politisk samarbejdsorganisation, der arbejder for at nå FN’s mål for bæredygtig udvikling med henblik på at skabe bæredygtige byer og samfund.

Kilde: STRING