Ny rapport: To ud af tre Øresundspendlere arbejder i brancher med behov for fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen

Handel er i dag en af de tre mest almindelige pendlererhverv over Øresund. Foto: News Øresund

Transport, handel, sundhed og social omsorg, IKT og biovidenskab. Der er fem brancher med potentiale til at øge grænsependling over Øresund, viser en ny rapport fra Øresundsinstituttet, som er udarbejdet på vegne af Malmø stad. Rapporten viser også, at dagens pendling i høj grad følger den eksisterende infrastruktur, og at to ud af tre grænsependlere fra Sverige til det østlige Danmark arbejder i brancher med behov for fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen.

De tre største pendlerbrancher, når det gælder svenske pendlere til det østlige Danmark, er i dag transport og handel samt sundhed og social omsorg. To vækstindustrier, der også har mange pendlere, er IKT og life science. Det viser en ny rapport om pendling over sundet. Den viser også, at to tredjedele af pendlerne fra Sverige til det østlige Danmark arbejder i brancher med behov for fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen, samt at de største pendlerarbejdspladser i dag ligger langs jernbaneforbindelsen over Øresundsbroen og dens rute ind til København og Malmø. Dette taler for, at ny infrastruktur, som forkorter rejsetiden og gør det muligt for personale at nå ud til nye arbejdspladser, kan øge pendlingen på tværs af grænserne. Rapporten fremhæver blandt andet, at hvis betingelserne for grænseoverskridende pendling forbedres, vil der være potentiale til at øge pendlingen i følgende grupper: Unge under 25 år, kvinder og pendlere i lavindkomsterhverv.

Rapporten viser, at den indenrigs pendling i Skåne og i Region Hovedstaden er steget de seneste år, mens grænsependling over Øresund er stagneret. Tre forskelle mellem landene, der kan bidrage til øget pendling, nævnes i rapporten: en højere lønsituation i København, en gunstig valutakurs for pendlere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, samt en stigende mangel på arbejdskraft i Danmark.