Mere fleksible billetter til pendlere over Øresund undersøges

Skånetrafiken og DSB undersøger nye fleksible billettilbud til togpendlerene over Øresund. Foto: News Øresund

Skånetrafiken og DSB undersøger i øjeblikket et mere fleksibelt billettilbud til togpendlere over Øresundsbron der ønsker at kombinere arbejde derhjemme og på arbejdspladsen. En prissænkning på billetpriser over Øresund er blevet undersøgt af Skånetrafiken, men bedømmes at være vanskelig at gennemføre.

Vi har også set på den svenske side, at arbejdspendlere har fået et ændret rejsemønster, som vi mener er kommet for at blive, selv efter pandemien. Der er behov for et mere fleksibelt billettilbud, der giver mulighed for at være på arbejde nogle dage og hjemme andre dage. Vi har et fleksibelt tilbud på svensk side og ser også på at gøre det samme mod Danmark for vores pendlere over Sundet. Men 30-dages billetten vil bibeholdes for dem der har brug for det, siger Pernilla Lyberg, leder af salg og marketing hos Skånetrafiken, og fortsætter:

– Vi forbereder en sag, så vi ser på det, men alt skal vedtages i nævnet. Jeg kan ikke rigtig komme med en tidsramme, men vores ambition og vilje er, at det ikke skal tage for lang tid. Arbejdet med at udarbejde det nye billetforslag udføres i fællesskab af Skånetrafiken og DSB. Selvfølgelig arbejder vi tæt sammen og kan ikke gøre noget uden være enige. Der er mange detaljer i tilbuddet, der skal indstilles ud fra rejsebetingelser, der skal være de samme på begge sider af Sundet, siger Pernilla Lyberg.

I et beslutningsforslag til Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, der mødes onsdag i næste uge, hedder det, at togpriser over Øresundsbron også er blevet undersøgt for at opnå øget integration. En reduktion i billetprisen anses for at være vanskelig at gennemføre, da den ifølge udkastet til beslutning skal gennemføres efter aftale med DSB, som ikke har en ambition om at foretage en sådan prisnedsættelse, og at en undersøgelse af togpassagerer over Øresund. har vist, at andre faktorer end pris har størst indflydelse på integrationen når der er tale om den offentlige transport. De fem tiltag, der blev vurderet at have størst effekt i undersøgelsen, er: harmonisering af systemer, hurtig og ensartet trafikinformation, skabelse af en sømløs rejse, opretholdelse af den gode rejseoplevelse og markedsføring af trafikken.

Ifølge Skånetrafikens beregninger vil en reduktion på 10 procent af billetprisen for enkelt- og 24-timers billetter koste ca. 35 millioner svenske kroner om året og en tilsvarende reduktion for periodebilletter ca. 10 millioner om året.