MEP’erne vil have støtte fra globaliseringsfund til arbejdsløse udvidet

Image by F. Muhammad from Pixabay.

Parlamentet har opdateret Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, så fonden bliver bedre tilpasset til at tackle globale udfordringer.

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er et af EU’s tiltag til at bekæmpe arbejdsløshed. Globaliseringen kan bidrage til markante strukturelle forandringer for verdenshandlen, der kan betyde, at medarbejdere må afskediges.

Til at støtte de mennesker, der mister deres arbejde pga. globaliseringen eller f.eks. en økonomisk nedgang som følge af f.eks. en pandemi, oprettede EU i 2006 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). Det er en solidaritetsfond, der skal bruges i nødstilfælde som et særligt økonomisk instrument og som kan benyttes på et “ad hoc” grundlag. EGF er også med til at finansiere projekter, der hjælper arbejdere til at finde nye job eller selv starte deres egen virksomhed.

Læs mere om hvad EU gør for at håndtere globaliseringen her.

Der er særlige regler, der afgør, hvornår og hvor længe arbejdere kan få hjælp fra fonden. Siden 2007 er ca. 630 millioner euro blevet brugt på at hjælpe 150.000 afskedigede arbejdere og på at få 3369 unge i beskæftigelse, i gang med en uddannelse eller i praktik.

Baggrund

Den 16. januar 2019 stemte Parlamentet for nye regler for fonden for perioden efter 2020. Formålet er at udvidet tilbudet om hjælp i tilfælde af store omstruktureringer inden for digitalisering, automatisering og overgangen til en lavemissionsøkonomi. Efter succesfulde forhandlinger om EGF med Rådet i december 2020, vedtog MEP’erne de nye regler ved aprils plenarforsamling i 2021.MEP’erne sikrede de følgende ændringer til EGF

  • Tærsklen for ansøgninger om støtte sat ned til 200 afskedigede arbejdstagere (ned fra 500)
  • Mulighed for at søge om en engangsinvestering på €22 000 til at starte en virksomhed eller finansiere en takeover
  • Børnepenge for forældre der deltager i oplærling eller søger job

Denne fond vil være vigtig for at kunne hjælpe afskedigede arbejdstagere i sværre tider. Fonden vil nu bedre kunne hjælpe os over for fremtidige udfordringer, og vil kunne dække enhver type afskedigelser efter omstrukturering. 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D, Litauen)