Kultur bliver bygget før boliger, når Tunnelfabrikken udvikles i Københavns Nordhavn

Ude i Københavns Nordhavn, hvor tunnelelementerne til Øresundsforbindelsen blev bygget i 1990’erne, vil de store industrihaller blive omdannet til kulturcentre og studieboliger. Navnet er altså givet – Tunnelfabrikken. Den industrielle stemning i de robuste, beskedne bygninger vil blive bevaret, og huslejeniveauet vil blive justeret, så mindre kulturværksteder betaler husleje efter deres formåen, mens større virksomheder betaler mere. Det fortalte Anne Skovbro, adm. direktør for Københavns udviklingsselskab By & Havn, da hun onsdag aften var vært for det dansk-svenske netværk Öresundsgruppen i Tunnelfabrikken.

– Vi bygger kulturvirksomheden i Tunnelfabrikken og andre støjende ting, før vi bygger boligerne herude, fortalte Anne Skovbro.
Hun guidede Öresundsgruppen gennem de store industrihaller, hvor man kan tale om kubikmeter i stedet for kvadratmeter. Buffet blev derefter serveret i en mindre sal, hvor Anne Skovbro fortæller, at de vil “øve” sig på, hvordan den fremtidige forretning skal indrettes. Salen er nu hjemsted for Odds and Ends-restauranten, som åbner for offentligheden sidst på sommeren. Kokkene bag restauranten har en baggrund fra Copenhagen Street Food på Papirøen og Reffen.

By & Havn har solgt Tunnelfabrikken til en gruppe af private ejendomsaktører, men beholder 30 procent af ejerskabet. Der er nu indledt en proces, hvor nøgleord som fællesskab, bæredygtighed, genbrug og samarbejde vil være styrende for, hvordan det færdige projekt vil blive udformet. Bygningen er 261 meter lang og 125 meter bred, og Anne Skovbro forklarer, hvordan de ønsker at genbruge så meget som muligt, f.eks. stålrammen.

– Det er en rustik bygning, som vi ikke behøver at være så forsigtig med. Vi bevarer ting, som måske ikke er smukke, men som folk elsker. Vi kan tilbyde plads til arrangementer, mellemstore koncertlokaler, som der er mangel på i København, små værksteder og værksteder, mad og et kollegie med studieboliger.
– Hvad angår udlejningsmodellen, ved vi, at der er små virksomheder, som ikke har råd til så høje huslejer, så det bliver en model med gynger og karruseller. Nogle virksomheder kan betale meget, for andre accepterer vi en relativt lav leje.