Helsingør blandt de 88 byer i verden, der gør mest for klimaet

Fotoet: En del af klimaindsatsen er at gennemføre kommunens plan for biodiversitet - bl.a. ved at plante vilde blomster til glæde for insekterne. Her ved Skolen i Bymidten. Fotokilde: Helsingør Kommune

Helsingør Kommune har endnu engang scoret en topplacering for sine klimavenlige handlinger og fremtidige planer på klima, bæredygtighed og miljø.

Helsingør Kommune og 87 andre byer har netop fået højeste udmærkelse for deres ambitiøse klimahandlinger og arbejdsmetode med at gøre erfaringer synlige og involvere borgere og virksomheder i et fælles mål om at reducere CO2-udledninger. Det er den globale non-profit organisation Carbon Disclosure Project (CDP), der hvert år sammenligner byer over hele verden og nu har kåret 88 nye byer og kommuner til at være på deres A-liste.

Helsingør er en af 34 byer og kommuner i Europa.

Hvert år rapporterer både kommuner, byer, regioner, virksomheder og stater deres klimadata ind til organisationen CDP. På den baggrund publicerer organisationen en liste over de byer og kommuner, som udmærker sig til at komme på A-listen og dermed få titlen ’Leadership’.

I 2020 rapporterede over 450 byer, stater og regioner til CDP, heraf var ca. en tredjedel fra Europa. Blandt de 88, som har modtaget topscore og er kommet på A-listen, er 34 fra Europa og heraf seks fra Danmark.

Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær siger om genudnævnelsen:

– Jeg oplever placeringen på listen som et skulderklap til den aktive klimapolitik, vi fører i Helsingør Kommune. Med Byrådets Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 fastholder vi et højt ambitionsniveau og fortsætter med flere og nye ansvarlige klimatiltag. Jeg er stolt over, at vores indsats i kommunen og samarbejde med borgerne og private virksomheder om grønne løsninger kan vise en bæredygtige og klimavenlig vej for andre byer og kommuner i Danmark og udlandet.

Det overordnede mål for klimaindsatsen i Helsingør Kommune er med planen at blive CO2-neutral i 2045 og at nedbringe CO2-emissionerne til 1,7 tons pr. borger pr. år i 2030. Planen indeholder også mål for energibesparelser, transport, klimatilpasning og biodiversitet, affald, uddannelse og adfærd m.m.

Kategorierne, som bliver rapporteret ind til CDP, er:
• Governance og datastyring
• Klimarisici og –sårbarhed
• Miljø
• Klimatilpasning
• Drivhusgasemissioner, både for kommunen som geografisk område og kommunen som virksomhed
• Energi
• Transport
• Fødevarer
• Vand

Du kan læse mere om Helsingør Kommunes klimaindsats her

Fakta

  • CDP er en non-profit organisation, som arbejder for, at myndigheder og virksomheder verden over skal reducere deres klimaaftryk og lave robuste klimaplaner.
  • CDP offentliggør hvert år deres Cities A List, der fremhæver hvilke byer og kommuner der er i front med hensyn til klimahandlinger og har gennemsigtige klimaplaner og -data. Byerne inddeles I fire scorer: cities A (Leadership), B (Management), C, (Awareness) and D (Disclosure). Bedømmelsen baseres på to hovedtemaer: Reduktion af drivhusgasudledninger og tilpasning til klimaændringerne.
  • De andre danske kommuner som har opnået A-listestatussen er Høje-Taastrup, Egedal, København, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner.
  • For at få A-mærket, må byer have CO2-opgørelser for kommunen som geografisk område, have mål for reduktion af drivhusgas-udledning, en publiceret klimaplan og en klimatilpasningsplan, som overbevisende demonstrer, hvordan kommunen vil håndtere de fremtidige klimaudfordringer.
  • Analyser viser, at byer på A-listen har over tre gange så mange klimainitiativer som ikke-A-listede byer. Dobbelt så mange på A-listen har planer for klimatilpasning, i form af fx oversvømmelser, kraftig regn og tørke.
  • I 2050 vil 70 procent af verdens befolkning bo i byer. For at opretholde en fremtidig økonomisk vækst og have sikre steder at arbejde, skal byer levere klimatiltag her og nu.
    Byer dækker mindre end 2 procent af jordens overflade, men står alligevel for 70 procent af de globale emissioner. Opgørelser fra CDP viser, at over 80 procent af de indrapporterende byer står overfor konkrete klimatrusler.