Fra 700 til 5.000 p-pladser til elbiler i København

Københavns Kommune vil reservere 5.000 parkeringspladser til elbiler. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Der er i dag omkring parkeringspladser med ladestolper til elbiler i København. Men det kan blive mange flere. Teknik- og Miljøforvaltningen har besluttet at antallet kan stige til 5.000. Dette eftersom den nuværende ramme på 1.000 elbilspladser beregnes at snart være opbrugt. Desuden forventes behovet at stige, blandt andet set i relation til den aftale som regeringen og støttepartierne har indgået med en målsætning om 775.000 grønne biler i 2030.
– For partierne er om-mærkning af konventionelle p-pladser til el- parkeringspladser en vigtig del af den grønne omstilling i København, udtaler Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune ifølge et mødeprotokol.
Det er i dag gratis at parkere sin elbil, elmotorcykel eller brintbil på de offentlige parkeringspladser i København.