Postevand: EP vedtager aftale, der forbedrer kvaliteten og reducerer plastaffald

Sikkert postevand: billigere for forbrugerne og bedre for miljøet. Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay
  • Et mindsket forbrug af flaskevand kan medføre besparelser for husstande i EU på over 600 mio. EUR om året
  • “Right2Water” bliver det første europæiske borgerinitiativ, der omsættes til lov
  • Strengere tærskler for visse forurenende stoffer

Drikkevandsdirektivet er godkendt af Europa-Parlamentet og vil forbedre adgangen til postevand af høj kvalitet, herunder for sårbare grupper.

Tirsdag godkendte Parlamentet aftalen med medlemslandene om det nye drikkevandsdirektiv.

De nye regler skal sikre tilgængeligheden af postevand af høj kvalitet i hele EU. Reglerne kommer som en reaktion på de krav om forbedret adgang til sikkert drikkevand i hele EU, der blev stillet af de over 1,8 millioner europæiske underskrivere af “Right2Water“, det første succesfulde europæiske borgerinitiativ nogensinde.

Til dette formål skal medlemslandene sikre, at offentlige bygninger forsynes med gratis drikkevand, og de bør tilskynde restauranter, kantiner og cateringtjenester til at stille vand til rådighed for deres kunder – enten gratis eller mod et mindre servicegebyr. Medlemslandene bør også træffe foranstaltninger med henblik på at sikre, at sårbare grupper såsom flygtninge, omrejsende samfund og hjemløse samt mindretalskulturer såsom romaer har bedre adgang til drikkevand.

Overvågning og forbedring af kvaliteten af postevand

For at få folk til at foretrække postevand frem for flaskevand er det nødvendigt at forbedre vandkvaliteten og indføre strengere grænseværdier for visse forurenende stoffer, herunder bly.

Kommissionen vil senest i begyndelsen af ​​2022 udarbejde og ajourføre en liste over stoffer eller kemiske forbindelser, der giver anledning til bekymring, såvel i et videnskabeligt som i et folkesundhedsmæssigt perspektiv. Disse vil omfatte lægemidler, hormonforstyrrende stoffer og mikroplast.

Kommissionen vil ligeledes udarbejde EU-lister, som angiver, hvilke stoffer der må komme i kontakt med drikkevand.

Medlemslandene skal sikre, at de foranstaltninger, som de træffer med henblik på gennemførelse af de nye standarder, grunder sig på forsigtighedsprincippet og under ingen omstændigheder fører til en forringelse af den nuværende drikkevandskvalitet.

Citat

”Tyve år efter at det første drikkevandsdirektiv trådte i kraft, er det på tide at opdatere og stramme grænseværdierne for visse forurenende stoffer såsom bly. For Europa-Parlamentet var det af allerhøjeste betydning, at det nye direktiv skulle gøre vores drikkevand endnu mere sikkert og tage højde for nye forurenende stoffer. Derfor glæder jeg mig over direktivets bestemmelser om mikroplast og hormonforstyrrende stoffer, som f.eks. bisphenol A,” udtalte ordføreren Christophe Hansen (PPE, Luxembourg).

Næste skridt

Dette direktiv træder i kraft 12 dage efter sin offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemslandene skal senest to år efter ikrafttrædelsen have foretaget de ændringer, der er nødvendige for at efterkomme direktivet.

Baggrund

Ifølge Europa-Kommissionen kan et lavere forbrug af flaskevand hjælpe europæiske husstande til at spare over 600 millioner EUR om året. Hvis borgernes tillid til, at postevand er sikkert, stiger, vil deres forbrug af flaskevand mindskes, hvilket vil medføre en reduktion i mængden af plastaffald og dermed af havforureningen. Plastflasker er et af de engangsplastprodukter, der hyppigst findes på europæiske strande.