Dansk advokatvirksomhed har mistet 10 ud af 13 svenske medarbejdere under pandemien

Elin C. Larsson, HR-direktør for Novo Nordisk i Sverige og tredje person fra højre i billedet, nævnte under konferencen, at det er svært for arbejdsgivere at have kendskab til præcis alle de regler, der påvirker øresundspendlere under coronapandemien. Her sammen med ordstyrer Trine Grönlund, Kenneth Ekberg, som er seniorrådgiver i Malmö stad, Emelie Svensson som er advokat hos Njord Law Firm, Evan Lynnerup, som er regionsrådsmedlem i Region Sjælland for Venstre og Tue David Bak som er administrerende direktør i Greater Copenhagen. Foto: News Øresund – Sofie Paisley

Færre jobansøgninger fra den anden side af Øresund og HR-afdelinger, som funderer på, hvilke regler deres ansatte fra forskellige lande skal følge, men også en øget politisk interesse for Øresundsregionen. Det var nogle af coronakrisens effekter i Øresundsregionen, der blev diskuteret på en konference om det grænseregionale arbejdsmarked, som i denne uge blev arrangeret af Øresunddirekt og Øresundsinstituttet.

Emelie Svensson, advokat hos det danske advokatfirma Njord Law Firm og selv øresundspendler, gav et eksempel på coronakrisens effekter for pendlere og arbejdsgivere, at virksomheden havde 13 svenske ansatte før pandemien, men at antallet nu er nede på tre.

– Vi har løbende haft samtaler med svenskere hver måned, siden jeg begyndte på bureauet, men siden coronaen kom, har jeg haft nul samtaler. Den store bunke af ansøgninger er skrumpet betragteligt. Derudover stiller vi os selv spørgsmålet, om vi virkelig kan rekruttere svenskere, for hvad gør vi, hvis grænsen lukker i næste uge?, sagde hun

Elin C. Larsson, HR-direktør for Novo Nordisk i Sverige, har også negative erfaringer med pandemien. På konferencen påpegede hun, at arbejdsgiverne under pandemien har været nødt til at sætte sig ind i komplicerede regler for at forstå, hvad der gælder for medarbejdere, der er øresundspendlere.

– Vi i HR-afdelingerne har ikke nødvendigvis denne kompetence inden for skat og socialsikring. Vi har forsøgt at finde ud af reglerne, og har også fået hjælp eksternt. Vi, der er en stor arbejdsgiver, har mulighed for at støtte vores ansatte, men jeg tror, at mange arbejdsgivere ikke har det, sagde hun.

I forlængelse af de regler, der gælder for grænsependlere, fortalte Elin C. Larsson, at danske arbejdsgivere er begyndt at overveje, om de reelt kan fortsætte med at behandle de medarbejdere, som bor i Sverige, på samme måde som dem, der bor i Danmark.

Et håb om, at situationen bliver bedre i fremtiden, blev rejst af Greater Copenhagens adm. direktør, Tue David Bak, som henviste til, at de danske og svenske nordiske ministre er blevet enige om at arbejde fokuseret på at løse problemerne i regionen gennem Greater Copenhagen task force.

– Vi har mistet lidt af gejsten i Øresundssamarbejdet, men nu kommer vi tilbage igen, sagde han.

Kilde: News Øresund – Anna Palmehag