Ingen rusning till Skånetrafikens extrabussar över Öresundsbron – tiominuterstrafik som planerat i mitten av december

Indtil årets udgang vil Øresundspendlere kunne arbejde hjemmefra uden at det påvirker deres sociale sikring. Foto: News Øresund - Anna Palmehag

Undantaget från de vanliga socialförsäkringsreglerna för gränspendlare har återinförts. Det uppger Øresunddirekt. Undantaget innebär att Öresundspendlare som bor i Sverige fortsatt är socialförsäkrade i arbetslandet Danmark även om de arbetar hemifrån 25 procent eller mer – och vice versa. Undantaget infördes i början av coronapandemin, men slopades tidigt under hösten efter att de båda länderna tagit bort sina rekommendationer om att arbeta hemifrån.

Efter ett tag bedömdes det dock som olämpligt att undantaget slopats och därför återinfördes det, enligt Øresunddirekt.

Undantaget gäller för närvarande fram till årsskiftet, och därefter kommer länderna att utvärdera om det bör förlängas ytterligare.

Fakta: Socialförsäkring

Om en person är socialförsäkrad i Sverige ska arbetsgivaren betala svenska arbetsgivaravgifter, oavsett om arbetsgivaren exempelvis finns i Danmark (och vice versa). Eftersom svenska arbetsgivaravgifter är mycket högre än de danska kräver många danska arbetsgivare att Öresundspendlare måste arbeta minst 75 procent av arbetstiden i Danmark. Det är också vanligt att frågan tas upp i anställningsavtal för Öresundspendlare.

Socialförsäkringstillhörigheten avgör även bland annat i vilket lands a-kassa som personen ska vara medlem.

Kilde: News Øresund