Merkel forelægger det tyske formandskabs prioriteter for Europa-Parlamentet

MEP'erne drøfter det tyske formandskabs prioriteter med kansler Angela Merkel og Kommissionens formand von der Leyen © EUEP/DLL-LDI-JBR

MEP’erne diskuterede det tyske formandskabs strategi og prioriteter i de kommende seks måneder med kansler Angela Merkel og Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Under mottoet “Sammen om Europas genopretning” er det tyske formandskab fast besluttet på at tackle den enorme udfordring, som pandemien udgør, sagde Angela Merkel. Hun fremhævede fem områder, som Europa er nødt til at arbejde for, hvis det ønsker at kommet styrket ud af den nuværende krise: grundlæggende rettigheder, solidaritet og samhørighed, klimaændringer, digitalisering og Europas rolle i verden. “Tyskland er rede til at vise solidaritet i en hidtil uhørt grad”, understregede hun, for at opbygge et Europa, der er grønt, innovativt, bæredygtigt, mere digitalt og konkurrencedygtigt. “Europa er i stand til at opnå store ting, hvis vi arbejder sammen og er solidariske”, konkluderede hun.

Se Merkels fulde tale her.

“De udfordringer, vi står over for, kunne ikke være større”, sagde Kommissionens formand, Ursula von der Leyen. “Men vi kan komme stærkere ud takket være genopretningspakken. Tyskland har valgt ordet ”sammen”, som slogan for deres formandskab. Det er motoren i vores samarbejde”. Hun understregede, at Europa har brug for både et nyt langsigtet EU-budget (FFR) og genopretningsplanen (Next Generation EU). Kommissionen vil gøre sit yderste for at sikre, at vi når til enighed, sagde hun.

Manfred Weber (PPE, DE) sagde, at EU går fra krise til krise på grund af frygt. “Frygt er fjenden for solidaritet, fremtid og frihed”. Der er store forventninger til det tyske formandskab, fortsatte han. “EU har nu brug for at udvise solidaritet: Der skal opnås enighed om genopretningsfonden i denne måned”, insisterede Weber. “Intet samfund kan overleve uden nogen form for fællesskabsånd. For os er det simpelthen ’the European Way of Life’.”

Iratxe García Perez (S & D, ES) tilbød at arbejde sammen med det tyske formandskab for at overvinde nord-syd- og øst-vest-forskelle og -splittelser i Europa til gavn for borgerne. “Vi skal bevise, at det er muligt at skabe et mere retfærdigt og bæredygtigt samfund, som tænker på miljøet og de kommende generationer (…), beskytter arbejdstagerne, værdsætter mangfoldighed og forvalter migrationsstrømme solidarisk”, tilføjede hun.

“Prioriteten er nu at få vedtaget genopretningsplanen og den nye flerårige finansielle ramme”, sagde Dacian Cioloș (Renew Europe, RO). “Vi opbygger Europa omkring et projekt, en vision og stærke værdier”, tilføjede han. “Det er på høje tid at gøre respekten for retsstatsprincippet til en betingelse for at få adgang til EU-midler. Den politiske mulighed er her. Denne pakke helt uden fortilfælde skal anvendes som en løftestang”.

Jörg Meuthen (ID, DE) kritiserede Merkel for at være uvidende og ideologisk. “De forråder den europæiske idé og bringer kommende generationers fremtid i fare”, sagde han, idet han pegede på den europæiske grønne aftale og genopretningsfonden. “Deres forståelse af solidaritet er absurd”, konkluderede han.

Ska Keller (Verts/ALE, DE) gav udtryk for at den samme beslutsomhed, som EU har vist mod COVID-19, bør finde anvendelse på klimakrisen. “Vi er nødt til at overvinde Coronavirus-krisen og forhindre klimakrisen”. Her kan det tyske formandskab yde et vigtigt bidrag, f.eks. via en ambitiøs klimalov, der kræver en reduktion af drivhusgasemissionerne på 65 % inden 2030.

Rafaele Fitto (ECR, IT) sagde, at EU’s reaktion på pandemien indtil nu var “langsom, ikke særlig effektiv og uigennemsigtig”. Tyskland bør ikke være selviske og genvinde den oprindelige ånd i EU ved at undgå fortidens fejltagelser. “Vi er nødt til at puste nyt liv i økonomien, gennemføre gunstige handelspolitikker og relancere det indre marked.”

Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE) mindede om de skadelige sparepolitikker, der blev gennemført under den finansielle krise, og opfordrede Angela Merkel til ikke at begå den samme fejl to gange. Han opfordrede også Tyskland til at gøre Rådets arbejde mere offentligt og gennemsigtigt og til ikke længere at blokere for et forslag om digital skat på store virksomheder.

Angela Merkels svar til de politiske gruppers ledere.