Babyboom i de nordiske lande under pandemien

Hög tilltro till välfärdssamhället tros ligga bakom de ökade födseltalen i Norden under pandemin. Foto: News Øresund

Flere nordiske par valgte at få børn under coronapandemien, og antallet af børnefødsler steg i 2021 sammenlignet med 2020 i Nordens lande. Dette skete på trods af at hjemsendelser og afskedigelser, der ramte mange. Det fremgår af rapporten “State of the Nordic Region“, som udgives hvert andet år af Nordregio i samarbejde med Nordisk Ministerråd.

Forskarna bakom rapporten tror dock att invånarnas höga tillit till välfärdssystemet i Norden spelade roll för folks benägenhet att vilja skaffa barn. Bland andra länder var det bara några få som uppvisade ökade födseltal och endast Nederländerna kan mäta sig med ökningen i de nordiska länderna.

Rapporten visar också att hushållens inkomster inte minskade under coronapandemin, eftersom de nordiska länderna tack vare stabila statsfinanser och möjligheten att ta statslån kunde gå in med stora stödpaket till företag och på arbetsmarknaden. Allra mest satsade Danmark på stödåtgärder under pandemin, motsvarande ett värde på 32,7 procent av BNP, medan Sverige satsade 16,1 procent av BNP. Däremot har ojämlikheten ökat under pandemin och äldre, låginkomstgrupper samt invandrargrupper har drabbats hårdast både när det gäller smittotal och de sociala effekterna av pandemin.

Källa: News Øresund

KILDENews Øresund
Tidligere artikelInformation til dem, der flygter fra krigen i Ukraine
Næste artikelRoam som hjemme: Parlamentet bakker op om at forlænge roaming-regler