Antallet af svenske Øresundspendlere faldt mere under finanskrisen end under migrations- og coronakrisen

Foto: News Øresund - Johan Wessman

Antallet af svenskere, der arbejder i Danmark, faldt med 4 procent under coronaåret 2020 sammenlignet med 2019. Og under de første måneder af 2021 er de svenske pendlere fortsat blevet færre. Det viser statistik fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Pendlingsfaldet er dog ikke så stort som under finanskrisen.

I 2020 havde 10.315 svenskere et job i Region Hovedstaden eller Region Sjælland. Derudover er der også nogle tusinde danskere, som bor i Sverige og arbejder i Danmark, men de omfattes ikke af denne statistik. Det var fire procent færre end i 2019, hvor antallet af svenske pendlere var steget for første gang siden 2009. I de første måneder af 2021 er antallet fortsat med at falde. I januar såvel som februar faldt antallet af svenskere med job på den anden side af Øresund med 8 procent sammenlignet med samme måned 2020. Det viser statistik fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som redegør for antal beskæftigede svenske statsborgere uden bopæl, men med lønindkomst i Danmark.
Antallet af svenske pendlere på den danske side af Øresund var højest i 2008 og faldt med 9 procent i 2009, hvilket kan forklares af finanskrisen. I de efterfølgende år blev de svenske pendlere færre. Først i 2018 blev antallet stabiliseret og i 2019 steg antallet en smule, med en procent. Men med coronakrisen i 2020 faldt pendlingen altså igen. Under coronapandemien er der ikke lige så mange svenskere, som har mistet sit job som under finanskrisen. Flere har i stedet haft mulighed for at beholde sit job og arbejde hjemmefra. (News Øresund)

Svenske Øresundspendlere
Antal svenske statsborgere med lønindkomst i Region Hovedstaden og Region Sjælland (uden bopæl i landet) 2008-2020

Antal svenske ØresundspendlereForandring et år
200816 392
200914 909-9%
201013 711-8%
2011*13 070
201212 184-7%
201311 571-5%
201411 414-1%
201511 155-2%
201610 796-3%
201710 609-2%
201810 6220%
201910 7721%
202010 315-4%

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), jobindsats.dk,  som baserer statistikken på oplysninger fra Udlændingeregisteret, EstherH, CPR-registeret, CVR-registeret, Indkomstregisteret.
* Udenlandske arbejdstagere og selvstændige som er registreret i “registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT)” indgår i målingen fra 1. januar 2011 og derfor skal sammenligning af niveauet før 2011 med niveauet de følgende år gøres med forsigtighed.

Statistikken baseres på lønindkomst og påvirkes derfor ikke af, hvor mange som arbejder hjemmefra under coronapandemien, sådan som trafikpendlingsstatistikken. Men samtidig siger statistikken heller ikke noget om hvor mange, som rent faktisk pendler til sit job på den anden side af Øresund. I statistikken indgår kun svenske statsborgere og derfor omfattes danskere og personer med andet statsborgerskab, som bor i Sverige og arbejder i Danmark, heller ikke. Den officielle statistik for grænsependling fra Ørestat er, på grund af et dataudvekslingsproblem mellem Danmarks Statistik og SCB, ikke opdateret siden 2015. Ifølge den statistik var der i alt 18.582 pendlere og øvrige indkomstmodtagere i 2015, hvoraf  16.892 arbejdede i Danmark.