EU’s digitale Covid-certifikat: foreløbig aftale mellem Parlamentet og Rådet

Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay
  • Målet er at lette retten til fri bevægelighed under pandemien og bidrage til en gradvis ophævelse af restriktionerne.
  • Test bør være billige og tilgængelige
  • Mindst 100 mio. EUR fra nødhjælpsinstrumentet til indkøb af test
  • Fælles format for certifikater og ramme skal godkendes af medlemslandene

Europa-Parlamentets og Rådets forhandlere nåede torsdag til enighed om en foreløbig aftale om et digitalt EU-certifikat til fremme af den frie bevægelighed i Europa under pandemien.

Certifikatet vil være tilgængeligt i enten digitalt format eller i papirformat. Det vil attestere, at en person er blevet vaccineret mod coronavirus eller har et nyligt negativt testresultat eller er kommet sig efter infektionen. I praksis vil der være tale om tre særskilte certifikater. En fælles EU-ramme vil gøre det muligt for EU-landene at udstede certifikater, som derefter vil blive accepteret i andre EU-lande.

EU”s forordning om et digitalt certifikat bør være på plads i 12 måneder. Certifikatet er ikke en forudsætning for at udøve retten til fri bevægelighed og vil ikke blive betragtet som et rejsedokument.

Økonomisk støtte til billige og tilgængelige test

For at udbrede “økonomisk overkommelige og tilgængelige test” i Europa har Europa-Kommissionen forpligtet sig til at mobilisere “mindst 100 mio. EUR” under nødhjælpsinstrumentet til indkøb af test for SARS-CoV-2-infektion med henblik på udstedelse af EU-certifikater for digitale Covid-test. Dette bør især være til gavn for personer, der dagligt eller hyppigt krydser landegrænser for at komme på arbejde eller i skole, besøger nære slægtninge, søger lægebehandling eller tager sig af deres nærmeste.

Forhandlerne var enige om, at der om nødvendigt skulle mobiliseres yderligere midler. Det vil dog skulle godkendes af budgetmyndighederne.

Yderligere rejserestriktioner, kun hvis det er behørigt begrundet

Medlemslandene bør ikke indføre yderligere rejserestriktioner som reaktion på covid-19-pandemien, såsom karantæne, selvisolering eller testning, “medmindre de er nødvendige og forholdsmæssige for at beskytte folkesundheden”. Der bør tages hensyn til den foreliggende videnskabelige dokumentation, herunder epidemiologiske data offentliggjort af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC). Sådanne foranstaltninger bør meddeles de øvrige medlemslande og Kommissionen senest 48 timer i forvejen.

Vacciner

Medlemslandene skal acceptere vaccinationscertifikater udstedt i andre medlemsstater for personer, der er vaccineret med en vaccine, der er godkendt til anvendelse i EU af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (p.t. Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca og Janssen). Det vil være op til medlemslandene at beslutte, om de også vil acceptere andre vacciner, der er godkendt i nogle medlemslande efter nationale godkendelsesprocedurer, eller opført på Verdenssundhedsorganisationens (WHO) liste over vacciner der kan anvendes i nødsituationer.

Databeskyttelsesgarantier

Certifikaterne vil blive kontrolleret for at forebygge svig og forfalskning, og det samme gælder ægtheden af de elektroniske segl, der er indeholdt i dokumentet. Personoplysninger fra certifikaterne kan ikke lagres i andre medlemslande, og der vil ikke blive oprettet nogen central database på EU-plan. Listen over enheder, der behandler og modtager data, vil være offentlig, således at borgerne kan udøve deres databeskyttelsesrettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse.

Citat

Formanden for Udvalget om Borgernes Rettigheder og ordfører Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) sagde: “Selv om den aftale, der blev indgået i dag, ikke fuldt ud opfylder Europa-Parlamentets krav, er der helt sikkert tale om en væsentlig forbedring af den nuværende situation for millioner af EU-borgere. EU’s digitale covid-certifikat vil genoprette den frie bevægelighed inden for EU, efterhånden som EU-landene implementerer aftalen i hele Europa. Denne aftale er det første skridt i retning af at få Schengenområdet tilbage på rette spor.”

Næste skridt

Teksten vil nu blive forelagt udvalget om Borgernes Rettigheder den 26. maj og derefter plenarforsamlingen i juni (7.-10. juni 2021) samt Rådet

KILDEEuropa-Parlamentet
Tidligere artikelFlere går fra arbejdsløshed til job i Sverige – men langtidsarbejdsløsheden stiger
Næste artikelAntallet af svenske Øresundspendlere faldt mere under finanskrisen end under migrations- og coronakrisen