1.000 Øresundspendlere venter stadig på overførsel af 2020-skat

Mange pendlere i Øresundspendlere venter stadig på, at den endelige skat for 2020 er klar - et år efter, at selvangivelserne blev indsendt. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Få uger før 2021-skatteangivelsen skal indgives, venter omkring 1.000 Øresundspendlere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, stadig på, at 2020-skatten skal være færdig. Det oplyste Skattestyrelsen til News Øresund lige før påske. Under pandemien er antallet af sager, hvor grænsearbejdere skal betale skat i begge lande, steget fra 130 sager i 2019 til 2.500 i 2020, og de danske skattemyndigheder har måttet bruge tre ekstra årsværk på at håndtere skatteafregningen mellem landene.

For Øresundspendlere har anbefalingerne om at arbejde hjemme under pandemien betydet, at mange har måttet betale skat i både Danmark og Sverige i forskellige perioder i løbet af året (se faktaboks). Mange grænsearbejdere har fundet det kompliceret at beregne deres selvangivelse i begge lande, og for skattemyndighederne har skatteoverførslen betydet meget mere arbejde.

Antallet af sager, hvor Skattestyrelsen skal modregne skat mellem Danmark og Sverige, er steget med næsten 2.000 procent under pandemien, fra henholdsvis 115 og 130 sager i 2018 og 2019 til 2.500 i 2020. News Øresund har endnu ikke modtaget de tilsvarende data fra det svenske skattevæsen, men der er langt flere personer, der bor i Sverige og arbejder i Danmark end omvendt.

For pendlerne har den lange ventetid på skatteregnskabet betydet usikkerhed om deres privatøkonomi og bekymringer, når de i nogle tilfælde har modtaget ukorrekte krav om at betale renter på skattepenge, som endnu ikke er modtaget fra det andet land.

En uge før påske oplyste Skattestyrelsen, at næsten alle Øresundspendlere skulle have modtaget deres korrekte danske skatteopgørelse for 2020, men samtidig var der stadig arbejde med at afregne skat til Sverige for næsten 1.000 personer. Ifølge Skattestyrelsen sker afregningen normalt ved at overføre pengene til Sverige for at dække den resterende skat der, og et eventuelt overskud udbetales derefter til den pågældende person.

Fakta: Skattepligt for Øresundspendlere under coronapandemien

I henhold til Øresundsaftalen skal grænsependlere betale skat i det land, hvor de udfører deres arbejde. Mindst 50 procent af arbejdet i en tre måneders periode skal udføres i arbejdslandet, for at Øresundspendleren skal betale skat i arbejdslandet, ellers skal personen i stedet betale skat i bopælslandet. Det betyder, at grænsependlere, der fulgte anbefalingerne/kravene om at arbejde hjemmefra under coronapandemien, ofte blev skattepligtige for visse perioder i deres bopælsland og for visse perioder i arbejdslandet. Hvis dette er tilfældet, sker der en overførsel af skat mellem landenes skattemyndigheder, efter at der er indgivet selvangivelser i begge lande.

Kilde: News Øresund – Anna Palmehag