EU’s digitale markeds- og tjenestesakter forklaret

Foto: Pixabay

To større stykker EU-lovgivning skal være med til at forandre det digitale landskab i EU. Find ud af hvad den Digitale Markedsakt og den Digitale Tjenestesakt handler om.

De digitale platformes magt

De seneste to årtier er de digitale platforme blevet en integreret del af vores hverdagsliv. Det er svært ikke at foretage sig noget online, der ikke har forbindelse til Amazon, Google eller Facebook.

Mens fordelene ved denne omstilling er åbenlyse, betyder denne dominate position for disse platforme, at de har massive fordele i forhold til deres konkurrenter og samtidig også over demokrati, grundlæggende rettigheder, samfundet og økonomien. De bestemmer ofte fremtiden for innovationen og forbrugervalgene og agerer som ‘gatekeepers’ mellem virksomheder og internetbrugerne.

Til at adressere denne ubalance har EU arbejdet på at opgradere de nuværende regler for digitale tjenester ved at introducere den Digitale Markedsakt (DMA) og den Digitale Tjenestesakt (DSA), mens man også ønsker at skabe et enkelt regelsæt på tværs af EU.

Regulere af ‘big techs’ praksisser: Den Digitale Markedsakt

Formålet med denne lovgivning er at sikre lige spilleregler for alle digitale virksomheder, lige meget hvor store de er. DMA’en vil fastsætte klare regler for de store platforme, der skal afholde dem fra at påtvinge uretfærdige forhold for virksomheder og forbrugere. Disse praksisser er bl.a. at rangere tjenester og produkter, som gatekeeperen selv tilbyder, højere end lignende produkter, der tilbydes af en tredje part på gatekeeperens egen platfor, eller ikke at give brugerne mulighed for at afinstallere software eller apps, der var installeret på forhånd.

Interoperabiliteten mellem beskedplatformene vil blive bedre – brugerne af små eller store platforme vil kunne udveksle beskeder, sende filer eller have videoopkald på tværs af beskedapps.

Reglerne skal øge innovation, vækst og konkurrencedygtigheden og vil hjælpe mindre virksomheder og nyetablerede virksomheder med at konkurrere med de større spillere.
“I dag står det klart, at konkurrenceregler ikke alene kan adressere alle de problemer, vi står over for med techgiganterne og deres evne til at bestemme reglerne og indgå i uretfærdige virksomhedspraksisser. Den Digitale Markedsakt vil udelukke disse praksisser og sende et stærkt signal til forbrugerne og virksomhederne på det indre marked: Reglerne bestemmes af lovgiverne, ikke private selskaber!” siger Andreas Schwab (EPP, Tyskland), der er Parlamentets ordfører for DMA.

DMA’en vil også fastsætte kriterier til at identificere store platforme online som gatekeepers og give Kommissionen magt til at udføre efterforskninger af markedet, hvilket kan føre til en opdatering af gatekeepernes forpligtelser, når det er nødvendigt og sanktioner mod dårlig opførsel.

Sikrere digitalt rum: Den Digitale Tjenestesakt

Den Digitale Tjenestesakt handler om at skabe et mere sikkert digitalt rum for brugere og virksomheder ved at beskytte deres grundlæggende rettigheder online. Blandt de største bekymringer, der adresseres med denne lov, er handel og udveksling af ulovlige varer, tjenester og indhold online samt algoritmesystemer, der spreder misinformation.

“Det online miljøs indflydelse får større og større betydning i vores liv, og det er ikke altid godt: Algoritmer udfordrer vores demokratier ved at sprede had og uenigheder, techgiganter vores spilleregler og de online markedspladser vores forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed. Det skal stoppe nu. Af denne grund vil vi bygge en lovramme, så det, der er ulovligt offline, også er det online,” siger Christel Schaldemose (S&D, Danmark), ordføreren for DSA.

DSA’en vil give personer større kontrol over, hvad de ser online: Brugerne vil blive i stand til at bestemme, om de ønsker at se målrettede reklamer eller ej og vil få bedre information om, hvorfor specifikt indhold rettes mod dem og vil kunne vælge en mulighed, der ikke inkluderer profilering. Målrettet reklame vil blive forbudt for mindreårige og brugen af følsom data, som f.eks. en persons seksuelle orientering, religion eller etnicitet, vil ikke være tilladt.

De nye regler vil også beskytte brugerne mod skadeligt og ulovligt indhold online. DSA’en vil markant forbedre fjernelsen af ulovligt indhold og sikre, at det sker så hurtigt som muligt. Den vil også tackle skadeligt indhold (der ligesom politisk eller sundhedsrelateret information ikke behøver at være ulovligt) og introducere bedre regler for moderation af indhold og beskyttelse af ytringsfriheden – brugerne vil blive informeret om det og være i stant til at protestere mod fjernelse af indholdet.

DSA’en vil også have regler, der skal sikre, at produkter solgt online er sikre og følger de højeste standarder i EU. Brugerne vil også få større viden om sælgerne, de køber produkterne af online.

Næste skridt

Den 24. marts nåede Parlamentets og Rådets forhandlere til enighed om en foreløbig aftale mon DMA’en. En foreløbig aftale om DSA’en blev indgået den 23. april. Begge aftaler skal nu formeldt godkendes af hele Parlamentet og Rådet.

Kilde: Europa-Parlamentet