Udforskning af årsager til migration – Hvorfor migrerer mennesker?

Syria refugees greece. Image by Jim Black from Pixabay

Der er mange grunde til migration f.eks. sikkerhed, demografi, menneskerettigheder, fattigdom og klimaforandringer. Læs mere.

Antallet af personer, der bor i et EU-medlemsland med et statsborgerskab fra et ikke-medlemslands var i januar 2019  21,8 millioner, hvilket svarer til 4,9% af EU’s befolkning. Yderligere 13,3 millioner mennesker bor i et EU-land, mens de har statsborgerskab i et andet EU-land.

Hvorfor migrerer mennesker til Europa og inden for EU?

Faktorer der spiller en rolle

‘Push’-faktorer er de faktorer, der får personer til at forlade deres land. ‘Pull’-faktorer får dem til at vende hjem. Der findes tre store push- og pull-faktorer.

Socio-politiske faktorer

Εtniske, religiøse, racemæssige, politiske og kulturel forfølgelse kan få folk til at forlade deres land. En stor faktor er krig, eller (truslen om) konflikt og forfølgelse af regeringen. De, der flygter fra væbnede konflikter, overgreb på menneskerettighederne, eller bliver forfulgt, er ofte humanitære flygtninge. Dette har indflydelse på, hvor de ender hænde, da nogle lande har en mere liberal tilgang til humanitære flygtninge end andre. I første omgang er det mest sandsynligt, at de flygter til det nærmest sikre land.

De seneste år har mennesker flygtet til Europa i et stort antal fra konflikt, terror og forfølgelse i hjemlandet. Ud af de 295.800 asylansøgere, der fik beskyttelsesstatus i EU i 2019, kom over en kvart af dem fra Syrien, efterfulgt af Afghanistan og Irak.

Tjek vores infografik over tallene for asylansøgere i EU.

Demografiske og økonomiske faktorer

Demografiske forandringer kan bestemme, om mennesker vil migrere. Et voksende eller mindskende eller ung befolkning kan påvirke den økonomiske vækst og beskæftigelsesmulighederne i et land.

Demografisk og økonomisk migration relateres til arbejdsstandarder, arbejdsløshed og et lands økonomis generelle sundhed. Pull-faktorer kan være højere lønninger, bedre beskæftigelsesmuligheder, højere levestandard og uddannelsesmuligheder. Hvis økonomiske faktorer ikke er favorable, og ser ud til at kunne forværres, vil et stort antal mennesker formentlig migrere til lande med bedre udsigter.

Ifølge FN’s internationale arbejdsorganisation er tallet for migrantarbejdere, der er personer, der migrerer med henblik på at få beskæftigelse, omkring 164 millioner i verden i 2017 og repræsenterede næsten to-tredjedele af de internationale migranter. Næsten 70% fandtes i højindkomstlande, 18,6% i øvre middelindkomstlande, 10,1% i lavere middelindkostlande og 3,4% i lavindkomstlande.

Miljømæssige faktorer

Miljøet har altid drevet migration, f.eks. når mennesker flygter fra naturkatastrofer, såsom oversvømmelser, orkaner og jordskælv. Men klimaforandringer og ekstreme vejrforhold ventes at betyde, at endnu flere vil flygte i fremtiden.

Ifølge IOM er ‘miljømigranter dem, der pludseligt eller efter længere tids forandringer i miljøforholdene, der negativt har påvirket deres liv og levevilkår, føler sig forpligtet til at forlade deres hjem midlertidigt eller permanent, og flytte til en anden del af deres land eller til et andet land.’

Det er svært at estimere, hvor ange miljømigranter, der findes globalt pga. faktorer som befolkningsvækst, fattigdom, regeringsførelse, sikkerhed og konflikter, der også har en påvirkning. Det skønnes, at det vil være mellem 25 millioner og 1 mia. i 2050.

Ny EU-migrationspagt i år

At håndtere migrationen effektivt til at håndtere asylansøgere og beskytte de ydre grænser har været en prioritet for EU i årevis. Kommissionen ventes at foreslå en ny pagt for migration og asyl i år. Parlamentet har talt for at ændre EU’s asylregler til at sikre en større solidaritet og en mere fair fordeling af ansvaret mellem medlemslandene.

Udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) arbejder lige nu på en rapport om nye regler for at få arbejde lovligt i EU. MEP’erne understreger behovet for, at lovlige veje vil mindske uregelmæssig migration og udfylde huller på arbejdsmarkedet og for en harmoniseret EU-politik. LIBE opfordrer også til at få et fælles asylsystem til at komplementere EU’s genbosættelsesstrategi og humanitære korridorer.

Læs mere om migration i Europa:

KILDEEuropa-Parlamentet
Tidligere artikelJubilæumsfejring med Lukas Graham-koncert på pylontop og brobelysning i dansk-svenske farver
Næste artikelStyrkelse af den grønne genopretning i EU: Kommissionen investerer 1 mia. EUR i innovative projekter inden for ren teknologi