Dyrere mad men ingen mangel i kølvandet på krigen

Tærskning af høsthvede på SLU's ejendom. Sverige er i princippet selvforsynende med korn, men det er verdensmarkedet, der bestemmer priserne. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Ruslands krig mod Ukraine risikerer kraftigt at reducere fødevareproduktionen der. Ukraine er en stor eksportør, og derfor har krigen ført til bekymringer om fødevaremangel. En ny undersøgelse har undersøgt, hvilken effekt krigen kan have på priser, handel og global produktion af landbrugsprodukter, og konkluderer, at det kan føre til højere fødevarepriser, men ingen global fødevaremangel.

– Selvom Ukraine er en meget vigtig eksportør til nogle lande, er det en lille del af verdens samlede produktion af korn, der foregår der, siger Torbjörn Jansson fra AgriFood, en af ​​forfatterne. For solsikkeolie er situationen anderledes. Ukraine står for en fjerdedel af verdens samlede produktion, men samtidig spiller solsikkeolie en mindre rolle end korn i verdens fødevareforsyning.

Forskerne har brugt en simuleringsmodel til at undersøge, hvordan fødevarepriserne ville blive påvirket af reduceret produktion i Ukraine og reduceret handel mellem Ukraine og resten af ​​verden. Undersøgelsen viser, at hvis Ukraines høst halveres, kan verdensmarkedspriserne på korn stige med 5-15 procent. Fødevarepriserne i butikken stiger markant mindre. De seneste store prisstigninger kan ikke kun forklares med risikoen for faldende høst i Ukraine. Priserne steg allerede før krigen. Kun en del af prisstigningerne ser således ud til at skyldes det høsttab, som krigen forventes at medføre.

– Dagens høje priser kan have flere årsager, end at produktionen forventes at falde i Ukraine, for eksempel stigende priser på diesel og handelsgødning, kommenterer Torbjörn Jansson.

Størrelsen af ​​fremtidige høst er svær at vurdere, og så kan køberne være villige til at betale mere for at sikre forsyningen. Det får prisen til at stige yderligere. Prisstigningerne har fået store internationale hjælpeorganisationer som FN’s Verdensfødevareprogram til at advare om øget sult.

– Folk sulter ikke på grund af faldende høst i Ukraine, men på grund af fattigdom. Vores undersøgelse viser, at der ikke vil være en global mangel på fødevarer, siger Fredrik Wilhelmsson, medforfatter og også aktiv i Agrifood.

De højere priser på korn i scenarierne kommer kornproducenter uden for Ukraine og Rusland til gode. For virksomheder, der producerer svinekød, æg og fjerkræ, betyder prisstigningerne dog øgede omkostninger.

Læs mere om undersøgelsen på Agrifoods hjemmeside

Kilde: Lunds universitet