Trods koldere efterår stiger nettoudledningen af ​​kuldioxid på den nordlige halvkugle

Kilde: Lunds universitet.

Siden 2004 har store regioner i Nordamerika og Eurasien oplevet en uventet afkøling i løbet af efteråret. Forskere har længe troet, at det ville føre til reducerede nettoudledninger af kuldioxid fra landøkosystemer. Men en omfattende undersøgelse viser nu, at økosystemerne i stedet har øget deres emissioner.

Den seneste rapport fra FN’s klimapanel IPCC viser tydeligt, hvordan opvarmning hænger direkte sammen med mængden af ​​kuldioxid i atmosfæren. Samtidig med at gennemsnitstemperaturen er steget globalt, har store dele af Nordamerika og Eurasien siden 2004 oplevet en nedkøling i efterårssæsonerne. I et nyt studie, publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change, har et internationalt forskerhold undersøgt, hvordan afkølingen i dette efterår har påvirket økosystemernes kuldioxidoptagelse og nettoudledning.

– Vi var meget overraskede, fordi vi havde forventet at se reducerede nettoudledninger af kuldioxid i regioner med afkøling. I stedet så vi lignende tendenser til øgede emissioner, uanset om temperaturtendenserne var positive eller negative, siger Hans Chen, klimaforsker fra Institut for Naturgeografi og Økosystemvidenskab ved Lunds Universitet.

Omfattende analyser

Undersøgelsen viser, at i regioner med øgede temperaturer havde opvarmningen en lille negativ effekt på økosystemernes evne til at optage kuldioxid. Dette kan skyldes plantestress eller øget mangel på vanddamp i luften på grund af de høje temperaturer. I de afkølede egne var planternes udledning af kuldioxid gennem fotosyntesen faldet hurtigere end deres udledning gennem respiration, hvilket har ført til en større nettoudledning af kuldioxid. Resultaterne – som er baseret på analyser af dynamiske vegetationsmodeller, satellitdata, opskalerede målinger af kuldioxidstrømme og atmosfæriske observationer – viser på ingen måde, at økosystemerne i begge regioner med opvarmning og afkøling i alt udledte mere kuldioxid i efteråret 2004-2008 i forhold til perioden 1982-18. 2003.

– Det tyder på, at udover temperaturvariationer kan fremtidige klimaændringer i andre aspekter, såsom øget vanddampmangel i luften, forringe økosystemernes evne til at optage kuldioxid fra atmosfæren, siger Hans Chen.

Økosystemer vigtige

De nye resultater giver forskerne en idé om, hvordan økosystemernes evne til at optage kuldioxid vil blive påvirket af klimaforandringerne. Men også hvilke faktorer, der er afgørende for systemernes optag og emissioner. Undersøgelsen kan være nyttig i arbejdet med at forbedre metoderne til at estimere kuldioxidstrømme fra forskellige økosystemer.

– En stor del af klimadebatten i dag fokuserer på menneskets kuldioxidudledning. Men for at få et samlet billede af fremtidens klimaforandringer, er det vigtigt også at tage højde for, hvordan økosystemernes evne til at optage kuldioxid vil ændre sig, siger Hans Chen.

Udover Lunds Universitet har følgende universiteter og organisationer deltaget i arbejdet: Beijing Normal University, Göteborgs Universitet, Chinese Academy of Sciences, Sun Yat-Sen University, Qufu Normal University, Ministry of Ecology and Environmental Center for Satellite Application d. Økologi og miljø Beijing.

Undersøgelsen er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change: “Forøgelse af terrestrisk økosystems kulstoffrigivelse som svar på efterårets afkøling og opvarmning”

Kilde: Lunds Universitet