Strandkant og skov kan afgrænse Københavns fremtidige ø mod Øresund

Lynetteholmen_strand. Illustration: By & Havn.

Frem til 2070 kan Københavns skyline ændre form i østlig retning mod Malmø og Øresundsbroen. Planerne for den nye kunstige ø, Lynetteholmen, som skal bygges i havneindløbet og give plads til 35.000 nye indbyggere er blevet ændret. Den miljøkonsekvensvurdering, der blev præsenteret i denne uge, viser, at øens østside mod Øresund vil få brolægning, en strand og et skovområde, der skal beskytte den danske hovedstad mod fremtidige stormfloder.

Med uppemot 700 förväntade dagliga lastbilstransporter för att transportera fyllnadsmassor från andra anläggningsarbeten genom delar av huvudstaden hamnade fokus främst på buller, avgaser och att småbåtshamnen i Margrethe Havn stängs av dagtid när miljökonsekvensbeskrivningen för bygget av den konstgjorda ön Lynetteholmen redovisades i veckan. Men i den nya rapporten framgår att den östliga delen av ön planeras bli en kustremsa med sten- och sandstrand och en skog som ska skydda mot bland annat väderförhållanden som stormflod och stigande havsnivåer.

För att fylla ut ön, som planeras mellan Nordhavn och Refshaleøen, ska jord hämtas från andra större anläggningsprojekt i huvudstadsområdet, bland annat från metroutbyggnaden. Arbetet med att avgränsa ön förväntas sätta igång redan nästa år och pågå till 2024. Utfyllnaden av jord väntas starta 2023 och pågår i 33 år, men det kan svänga mellan 26 och 50 år enligt rapporten. Mängden jord som ska transporteras till området uppskattas till i genomsnitt 2,6 miljoner ton per år. Det är bland annat omfattningen av lastbilstrafik som krävs för att transportera jordmassorna till området som har väckt debatt i danska tidningar under veckan. Överborgmästare Lars Weiss (S) har kommenterat till TV2 Lorry:
– Det är viktigt att tänka på att de lastbilarna redan kör idag. Idag kör ungefär samma antal lastbilar ut till Nordhavn där det finns en jorddeponi. Nu ska det köras ut till Öresund istället.

Karta: By & Havn

Utvecklingsbolaget By & Havn planerar att anlägga en ny väg över ön Prøvestenen på Amager för att trafiken till området.
– Transporten av jord till Lynetteholm har varit en högt prioriterad sak, där vi har vänt på varje sten. Grannarnas bekymring för lastbilstrafiken har vägt tungt i att vi istället vill etablera en helt ny transportväg bort från bebyggelse, och samtidigt är det också den mest klimatvänliga lösningen, säger Anne Skovbro, vd på By & Havn, bland annat i en kommentar.

Remisstiden för rapporten sträcker sig till den 25 januari 2021. Alla köpenhamnare bjuds in till informationsmöte kommer att hållas vid tre tillfällen under januari och som, på grund av coronapandemin, livestreamas. Den så kallade ”anlægsloven” väntas behandlas i Folketinget under våren och antas i juni 2021.

I förbindelse med den aktuella remissrundan som nu startas har Länsstyrelsen i Skåne visat intresse för de visuella förhållandena som projektet kan ge från Sverige och potentiell gränsöverskridande miljöpåverkan.

Det var i oktober 2018 som den danska regeringen och Köpenhamns kommun kom överens om ett principavtal för att bygga den konstgjorda ön Lynetteholmen. Ön ska ge plats för Köpenhamn att växa med fler bostäder och arbetsplatser, bidra till att klimatsäkra huvudstaden mot bland annat stigande havsnivåer, ge användning av överskottsjord och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar till området som metro och en östlig ringväg.