Parlamentet er klar til at bakke op om en international selskabsbeskatning

Selskabsskat. Kilde: Europa-Parlamentet

MEP’erne ventes at bakke op om nye regler, der skal give en global selskabsbeskatning for multinationale selskaber fra 2023 ved plenarforsamlingen 18.-19. maj.

Parlamentet vil onsdag i Bruxelles se nærmere på en rapport fra udvalget for Økonomi og Monetære Anliggender (ECON) om at sikre en minimumselskabsbeskatning for større multinationale virksomheder. Direktivet kommer til at gælde for virksomheder med en omsætning på mindst €750 millioner om året.

I december 2021 nåede medlemmer af OECD og G20 frem til en aftale om en omfattende skattereform til at tackle de stigende skatteudfordringer ved digitaliseringen af økonomien. Kort efter udgav Kommissionen sit forslag til, hvordan reformen kan komme ind under EU-lovgivningen.

Mens Parlamentet stort set er enig med Kommissionens forslag angående tidslinjen for implementeringen, efterspørger MEP’erne en gennemgangsklausul for tærsklen for, hvornår et multinationalt selskab hører under denne selskabsbeskatning. De vil også have Kommissionen til at evaluere konsekvenserne af lovgivningen for udviklingslande.

“Selvfølgelig er kompromiset aldrig perfekt, og ingen vil være tilfreds med det, men det er en historisk aftale […] Fremfor alt må vi ikke forsinke det, der er en historisk udvikling,” sagde Parlamentets ordfører Aurore Lalucq (S&D, Frankrig) ved et udvalgsmøde den 20. april.

“Vi bliver nødt til at fortsætte med at fokusere på, at denne aftale ser lyset så hurtigt som muligt, og at den bliver ordentligt implementeret,” understregede hun.

MEP’erne har opfordret til at få internationale skattereformer, siden en række skandaler i 2010’erne afslørede, at mange multinationale selskaber sender deres overskud til lande, hvor de har få eller ingen forretninger, men hvor de nyder godt af skattefordele.

Et meget brugt eksempel er de mange digitale selskaber, der har forretningsmodeller, hvor de skaber værdi gennem interaktion mellem deres forretning og forbrugere på steder, hvor de ikke har nogen nævneværdig fysisk tilstedeværelse. I praksis betyder det, at når multinationale selskaber betaler mindre skat, så gør de det på bekostning af lande, der kæmper med at finansiere f.eks. sociale ydelser.

Slut med skattefidus

Kommission foreslog en ‘Fair beskatning af den digitale økonomi’-pakke i 2018, men en manglende global aftale og uenighed i Rådet betød, at nogle lande lavede deres egne nationale, digitale skatter, hvilket førte til spændinger vedrørende handlen.

OECD-aftalen har en to-vejsløsning på denne fragmentering. Den første søjle er en fælles tilgang til skatteregler for de største og mest indtjenende multinationale selskaber. Den anden introducerer en minimumsselskabsskat på 15% til at afbøde praksissen med at overflytte overskud til skattely.

Afstemningen i plenar vil være Parlamentets holdning til, hvordan de nye regler for beskatning af multinationale selskaber kan blive EU-lov. Parlamentets holdning skal tages i betragtning af medlemslandene i Rådet, der vedtager den endelige tekst enstemmigt.