Nye EU-regler skal give mere bæredygtige og etiske batterier

Bild: Pixabay

Mens batterier er blevet et strategisk marked arbejder Europa-Parlamentet på nye regler, der skal tackle relaterede miljømæssige, etiske og sociale problemstillinger.

Mindst 30 millioner nulemissions elektriske køretøjer ventes at være på EU’s veje i 2030. Mens elektriske biler ventes at mindske drivhusgasudslippet, har de en miljømæssig slagside: deres batterier.

Europa-Parlamentet arbejder på at opdatere batteridirektivet til at sikre, at batterierne kan få et nyt formål, blive genproduceret eller genanvendt ved slutningen af deres levetid.

Betænkningen, vedtaget af Parlamentet den 10. marts, ønsker at regulere hele produktlevetiden fra design til brug og hele vejen til genbrug i nye produkter. Forslaget er relateret til EU’s handlingsplan for den cirkulære økonomi og EU’s industrielle strategi.

Hvordan klassificeres batterier?

MEP’erne har opfordret til at introducere en ny kategori af batterier til “lette transportformer”, såsom e-cykler eller e-scootere pga. deres voksende popularitet og tekniske udvikling. Den nye kategori skal løbe side om side med de eksisterende klasser for bærbare batterier, automotive og industrielle batterier.

Bilbatterier, industrielle batterier og bærbare batterier
Bilbatterier, industrielle batterier og bærbare batterier. 

Batterier: Et strategisk marked for EU

Den globale efterspørgsel på batterier ventes at øge 14-foldigt frem til 2030, og EU kan stå for 17% af efterspørgslen. Dette er hovedårsagen til opkomsten af den digitale økonomi, vedvarende energi og lavkarbonmobilitet. Stigningen i brugen af batterier fra elektriske køretøjer vil gøre dette marked til et strategisk et på globalt plan.

Begrænsning af batteriers karbonfodprint

Batterier skal fremover bære et mærke, der afspejler deres karbonfodprint, så deres miljømæssige påvirkning bliver mere gennemsigtig. Udvalget ønsker derudover at afdække hele batteriets liv. Det ønsker også at garantere, at nye batterier indeholder minimumsniveauer af genanvendt kobolt, bly, litium og nikkel.

Bærbare batterier.
Bærbare batterier. 

At øge batteriernes genanvendelse

I 2019 blev 51% af de bærbare batterier solgt i EU indsamlet til genanvendelse. Der er specifikke batterigenanvendelsesprocesser for hver type af batteri pga. de forskellige metaller og stoffer, der bruges til at producere dem.

Betænkningen opfordrer til at få mere stringente indsamlingsmål for bærbare batterier (70% fra 2025, sammenlignet med Kommissionens oprindelige forslag om 65%; og 80% fra 2030 i stedet for 70%); og for lette transportformsbatterier (75% i 2025 og 85% i 2030). Derudover skal al affald fra automotive, industrielle og elektriske køretøjers batterier indsamles.

Efterspørgsel på elektriske biler
Efterspørgsel på elektriske biler. 

Adressering af problemstillingerne omkring batteriernes råstof

Batteriproduktion er i høj grad afhængigt af import af vigtige råstoffer, særligt kobolt, litium, nikkel og mangan, der har store sociale konsekvenser.

Til at bekæmpe menneskerettighedsovertrædelser og sikre mere etiske batterier bakker MEP’erne op om at introducere ‘rettidig omhu’ for producenterne. De skal leve op til de krav, der adresserer risici ved indkøb, forarbejdning og handel med råvarer, kemikalier og andenrangsråstoffer.

Næste skridt

Parlamentet vedtog rapporten at bakke op om de foreslåede tiltag ved plenarforsamlingen i marts. Det vil nu påbegynde forhandlinger med EU’s regeringer.

Læs mere om den cirkulære økonomi

Kilde: Eurpa-Parlamentet