Morten Helveg Petersen om energipriser: “Vi skal finde fælles løsninger”

Bild/kilde: Europa-Parlamentet

EU skal svare tilbage på de stigende energipriser ved fælles handling, men samtidig ikke opgive sine klimamål, siger Morten Helveg Petersen.

I et liveinterview den 12. oktober beskrev Morten Helveg Petersen, der er medlem af Forny Europa-gruppen og næstformand for Parlamentets energiudvalg, de høje energipriser, som forbrugerne og virksomhederne står over for som “en alvorlig krise”, der er opstået pga. EU’s overafhængighed af import fra Rusland.

“Dette er et wake-up call for alle os, der har været afhængige af billig russisk import i årtier. Det er slut nu. Det skal stoppe. Vi skal blive helt uafhængige,” sagde han og tilføjede, at overafhængigheden af energileverencen fra Rusland har været en fejltagelse.

Morten Helveg Petersen sagde, at det er svære valg, som EU-landene må træffe. “På den ene side ønsker regeringerne i hele Europa at hjælpe deres borgere,” men det kan føre til statstilskud, der kan forstyrre det indre marked og give nogle fordele til nogen på bekostning af andre.

“Det er en af mange komplikationer, som vi skal adressere, samtidig med at vi sikrer, at borgerne ikke fryser, når de går i seng,” advarede han, mens han argumenterede for at få fælles løsninger. “Der er mange problemstillinger, der kalder på en fælles håndtering. Vi er alle i samme båd.”

Parlamentet vedtog en betænkning i begyndelsen af oktober, der opfordrede til at få nødforanstaltninger til at tackle de stigende energipriser deriblandt et loft over import af rørledningsgas. I september forlangte MEP’erne, at andelen af vedvarende energi skal nå op på 45% i EU’s energimiks i 2030 fra det nuværende mål på 32%.

Kortsigtede tiltag til at afbøde krisen

Redistribuering af noget af energiselskabernes overskud kan hjælpe til med at håndtere krisen. Da gaspriserne i høj grad bestemmer niveauet for elektricitetspriserne, ender alle energiproducenterne, der tilbyder andre billigere energikilder, med at tjene penge i øjeblikket. “Det er helt fair at sige, at vi skal foretage en intervention for at kunne redistribuere noget af overskuddet,” sagde Morten Helveg Petersen.

Men han pointerede, at der er en risiko for, at hvis man giver energimarkedet en overhaling, kan det afskrække de meget nødvendige investeringer i vedvarende energi. “Hvis [investorerne] fornemmer, at politikerne kommer her hvert år eller hvert sekund for at regulere og gøre noget andet, så er det min frygt, at de vil mangle stabiliteten i deres mellemsigtede beslutninger.”

Efter hans mening bør EU-landene sammen opkøbe gas i stedet for at overbyde hinanden, da det “kun vil øge priserne yderligere”.

Det danske medlem understregede behovet for forbedringer for energieffektiviteten. “Meget er blevet sagt om fordelene ved energieffektivitet og ved renovering af bygninger, for det kan du gøre på den korte sigt. Du kan udskifte vinduer, og du kan isolere dit hus – du kan gøre det hurtigere end f.eks. at bygge en offshore vindmøllepark.”

Energipriser og klimaambitioner

Stigningen i energipriserne er en anden grund til, at EU skal fortsætte med at diversificere energikilderne og bevæge sig væk fra de fossile brændstoffer, tilføjede Morten Helveg Petersen.

“Denne følelse af at det haster… denne krise skal ikke kun styrke vores [klimamæssige] ambitioner, fordi vi ønsker at blive uafhængige af leveringen af fossile brændstoffer fra Rusland, men også fordi vi ønsker at blive uafhængige af fossile brændstoffer i det større billede alligevel,” understregede han.

“Det er et argument for at bevare de ambitioner og at gøre tingene hurtigere samtidig med, at vi anerkender de virkelige problemstillinger, der er.”

Han advarede også imod at bruge milliarder af euro på fossile brændstofsprojekter, der måske snart bliver overflødige i takt med, at EU’s Grønne Pagt gør fremskridt.

“Jeg anerkender fuldt ud, at de kortsigtede problemstillinger er store. Jeg er også pragmatisk, når jeg ser på, hvad der sker derude, og hvordan vi kan forsyne os selv, men vi skal også passe på med at låse os selv inde med en infrastruktur baseret på fossile brændstoffer, som vi sidenhen ikke behøver, fordi på længere sigt, ønsker vi at blive af med de fossile brændstoffer.”


Se interviewet med Morten Helveg Petersen.