Den cirkulære økonomi: Definition, betydning og fordele

Genbrug og genanvendelse!

Hvad er betydningen af den cirkulære økonomi for væksten, borgerne og miljøet? Få svaret i vores video og infografik.

EU producerer årligt 2,5 mia. tons affald og er i øjeblikket i gang med at opdatere lovgivningen på affaldshåndteringsområdet for at promovere et skift imod en cirkulær økonomi. Men hvad er den cirkulære økonomi, og hvilke fordele giver den?

Hvad er den cirkulære økonomi?

En cirkulær økonomi er en model for forbrug og produktion, hvor produkters livscyklus er udvidet, primært takket være et bedre miljøvenligt design, der gør det nemmere at reparere, genbruge og reproducere gamle produkter, en forbedret holdbarhed, bedre affaldshåndtering, og nye forretningsmodeller baseret på leasing, deling, reperation og genbrug.

Den står i modsætning til den traditionelle økonomi med nyindkøb og en ‘brug-og-smid-væk’-kultur. Denne økonomi kræver også, at mange produkter produceres billigt med lettilgængelige materialer og energi. Planlagt forældelse af produkterne, som MEP’erne har kæmpet imod, er også en del af denne model.

Cirkulær økonomi 

Hvorfor skal vi skifte til den cirkulære økonomi?

  • Øget behov for råmaterialer og mangel på resourcer: Et stigende antal råmaterialer oplever en kraftig efterspørgsel i takt med en stigende befolkningstilvækst.
  • Afhængighed af andre lande: Nogle EU-lande er meget afhængige af andre landes råmaterialer.
  • Påvirkning af jordens klima: At udvinde råmaterialer påvirker i høj grad miljøet og øger energiforbruget og CO2-udslippet. En bedre brug af råmaterialerne kan mindske CO2-udslippet.

Hvad er fordelene?

Tiltag som skal forebygge affaldsgenerering, økodesign, og genbrug kan give en besparelse på €600 mia. for virksomheder i EU og reducere den samlede mængde af drivhusgasudslip med 2-4%. At overgå til en cirkulær økonomi kan give fordele som:

  • Mindsket pres på miljøet.
  • En øget leveringssikkerhed for råmaterialer.
  • Øget konkurrence.
  • Innovation, vækst og job (med skabelse af 580.000 job i EU). 
  • Det kan også give forbrugerne mere brugbare og innovative produkter med en besparelse, da produkternes levetid forlænges.
Tidligere artikelTekstilproduktionens og -affaldets indvirkning på miljøet (infografik)
Næste artikelBedre behandling af diabetes: Nyt insulin-molekyle kan selv styre blodsukkeret