Terrorisme i EU: fakta og tal over angreb, anholdelser og dræbte

Grafik over terrorisme i EU

Antallet af terrorangreb og ofre for terrorisme faldt drastisk i 2018: 13 personer døde sammenlignet med 62 i 2017. Tjek vores graf over udviklingen siden 2014.

Antallet af ofre for jihadistisk terror faldt og på samme tid lykkedes det myndighederne at optrevle flere angreb i 2018, men ifølge Europols administrerende direktør Catherine De Bolle, er truslen mod den interne sikkerhed i EU stadig høj.

“Vi har et lavt antal tilbagevendelser (fra konfliktzoner), men bekymringen er fortsat stor,” sagde De Bolle, da hun præsenterede rapporten “Terrorismesituationen og trendsrapporten 2019” for udvalget for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) og Retsudvalget (JURI) d. 4. september.

“Hundreder af europæiske borgere, inklusiv kvinder og børn, er fortsat tilbageholdt i Irak og Syrien. I konfliktzoner, hvor børnene i særdeleshed er ofre, kan eksponeringen mod indoktrinering og træning også føre til en potentiel trussel for fremtiden,” tilføjede hun.

I 2018 fortsatte terroren derfor med at udgøre en sikkerhedstrussel i EU’s medlemslande. Frygtelige angreb udført af jihadister i Trèbes, Paris, Liège og Strasbourg dræbte 13 mennesker og sårede mange flere.

Færre terrorangreb og ofre

I 2018 mistede 13 personer livet i 24 jihadistiske angeb i EU sammenlignet med 62 døde i 22 religiøstinspirerede terrorangreb i 2017 ifølge Europols tal. 10 af angrebene skete i Frankrig, fire i Storbritannien, fire i Holland, to i Tyskland og et i Spanien, Sverige, Italien og Belgien.

Syv angreb – tre i Frankrig, to i Holland, et i Belgien og et i Storbritannien – bliver anset for værende “udført” af de nationale regeringer sidste år, fordi de opnåede deres mål, og fire af dem har Islamisk Stat taget ansvaret for. Tallet er en reduktion i forhold til i 2017, hvor 10 angreb af jihadistiske natur blev udført.

Optrevlede eller fejlslagne angreb

I 2018 var der et fejlslagent angreb i Spanien og 16 hændelser blev  rapporteret som værende optrevlede jihadistiske 16 forsøg, sammenlignet med henholdsvis 12 og 11 i 2017.

De udførte og fejlslagne jihadisitiske angreb blev fortrinsvis udført med knive og skydevåben og havde hovedsageligt civile som mål. Alle angreb med sprængstoffer blev forhindret. Flertallet af gerningsmændene handlede alene eller planlagde at gøre det.

Samlet blev 511 personer anholdt, mistænkt for terrorrelaterede, jihadistiske handlinger i 2018. De fleste anholdelser fandt sted i Frankrig, Storbritannien og Belgien efterfulgt af Holland, Tyskland og Italien. Dette tal er også lavere end i det foregående år, hvor 705 personer blev andholdt i 18 EU-lande.

EU-samarbejde

Styrkelsen af samarbejdet mellem EU-landene, såsom at dele information, har været med til at forebygge nogen af dem, stoppe dem helt eller mindske deres indvirkning ifølge De Bolle: “Jeg er overbevist om, at indsatsen fra myndighederne, efterretningstjenesterne, de private selskaber og civilsamfundsorganisationerne til at bekæmpe terrorise har været et væsenligt bidrag, der har mindsket volden i Europa.”

“Da man stod over for stigende terroristisk vold i Europa, som man oplevede det i 2014, oprettede offentlige myndigheder og private organisationer, der plejede at arbejde hver for sig, nye og kreative veje for samarbejde,” tilføjede hun.

Ingen systematisk migrationsroute for terroristerne

Der har været bekymringer om den risiko, som migranter, der kommer til Europa, udgør. Rapporten anerkender, at nogle terrorister, der kom til Europa, lod som om de var flygtninge, men insisterer på, at det ikke sker på en systematisk baggrund: “Der er ikke noget konkret bevis for, at rejsende terrorister systematisk bruger tilstrømningen af flygtninge til at komme til Europa uden at blive opdaget.”

Mere