Klimaforandringer i Europa: Fakta og tal

Bild: Pixabay

Vi har samlet nøgletal og statistik om klimaforandringer i Europa: den regionale påvirkning, hvem der slipper mest CO2 ud, hvor meget CO2-udslippet kan reduceres og meget mere.


Klimaforandringer
 er en global udfordring, men hvordan påvirkes Europa? Disse fakta og tal viser de forskellige aspekter af problemet: årsagerne, konsekvenserne og udviklingen.

Klimaforandringernes påvirkning i Europa

Klimaforandringerne påvirker allerede Europa forskelligt afhængigt af, hvilken region man befinder sig i. Forskellene kan ligge i temperaturstigningen, en øget risiko for ørkendannelse til større årligt nedbør og risiko for oversvømmelser.

Påvirkningerne, der er observeret af Det Europæiske Miljøagentur, angår økonomien (f.eks. turismen og energi), miljøet (f.eks. tab af biodiversitet og skovbrande), landbruget (færre afgrøder og stigende behov for vand) såvel som den offentlige sundhed (øget dødelighed fra hedebølger, skader fra voldsomme storme).

De største udslippere af drivhusgas i EU: Lande og sektorer

Den Europæiske Union er den tredjestørste udslipper af drivhusgas i verden efter Kina og USA og efterfulgt af Indien, Rusland og Japan (2019).

Inden for EU hed top seks Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Polen og Spanien. Energisektoren stod for 77,9% af drivhusgasudslippet i EU i 2019, efterfulgt af landbrug (10,55%), industrien (9,10%) og affaldssektoren (3,32%).

Få flere data i vores infografik om drivhusgasudslip per land og sektor i EU efter land og sektor.

Udviklingen af reduktionen af drivhusgasudslip (ghg) i EU siden 1990

I 2008 satte EU sig for at reducere sit ghg-udslip med 20% i forhold til niveauet i 1990. EU er på vej til at indfri sit mål: i 2019 var mængden af ghg-udslippet i EU faldet med 24% sammenlignet med 1990.

I 2021 har nu sat et nyt mål for at mindske ghg-udslippet med minimum 55% fra 2030 sammenlignet med 1990-niveauet og nå klimaneutralitet i 2050. Det Europæiske Miljøagentur rapporterer, at reduktionen baseret på EU’s nuværende tiltag vil ligge på 41% i 2030.  

Se vores infografik om EU’s fremskridt for 2020-målene

Kilde: Europa-Parlamentet