Hvorfor er lovgivningen om ret til reparation i EU vigtig?

Bild: Pixabay

Find ud af hvorfor MEP’erne ønsker en lovgivningsmæssig garanti for “retten til reparation”, og hvad de foreslåede tiltag konkret indebærer.

Forud for Kommissionens planlagte forslag om ret til reparation i tredje kvartal af 2022 fremlægger Parlamentet sine prioriteter den 7. april. Ret til reparation anses for at være et vigtigt skridt for målsætningen om at få en cirkulær økonomi og dermed for EU til at blive klimaneutralt i 2050.

Fire grunde til ret til reparation

  • Ifølge en Eurobarometerundersøgelse vil 77% af europæerne hellere have repareret deres produkter frem for at købe nyt, men bliver i sidste ende nødt til at erstatte dem eller smide dem ud, fordi reparationen er for dyr, eller at denne service ikke tilbydes.
  • En anden udfordring for at gøre forbruget mere bæredygtigt er den planlagte forældelse: nogle produkter er designet til at holde op med at virke efter et bestemt stykke tid eller mængde brug. I nogle tilfælde kan komponenterne fikses på en sådan måde, at de kan tages ud eller blive erstattet.
  • Elektronik er den hurtigst voksende affaldskilde i EU. I 2017 blev mere end 3,5 millioner tons indsamlet, men kun 40% blev genbrugt.

Se vores infografik om fakta og tal og e-affald

  • Reparationer af elektroniske produkter vil være godt for miljøet og føre til mindre brug af ressourcer, mindre drivhusgasudslip og mindre energiforbrug.

Hvad skal komme ind under lovgivningen for ret til reparation?

Europa-Parlamentet har været for at forbedre forbrugernes ret til reparation det seneste årti og har fremsat en række konkrete forslag til Europa-Kommissionen for at gøre reparationer mere systematiske, omkostningsbesparende og attraktive.

Blandt de tiltag som MEP’erne ventes at forlange i den kommende lovgvning er:

  • At gøre reparationer mere attraktive for forbrugerne som f.eks. bonusser for reparation af defekte produkter eller at modtage et erstatningsprodukt under reparationen
  • At forpligte producenterne til at garantere gratis reparations- og vedligeholdelsesinformation og garantere softwareopdateringer for en minimumsperiode
  • Sikre at produkterne er holdbare, lette at reparere og indeholder flytbare og udskiftelige dele.
  • Tilbud om bedre forbrugerinformation angående reparation af produkter
  • Udvidede garantier