Hvordan MEP’erne vil tackle fattigdom blandt arbejdstagere i EU

delivery on the bike in traffic on the city roadway motion blur in the rain. Arbejdstager i gig-økonomien. (c)AdobeStock/Bluraz. Kilde: Europa-Parlamentet.


Til at bekæmpe fattigdom blandt arbejdstagere ønsker MEP’erne handling på området for minimumsløn og støtte til dem, der er mest i risikozonen; kvinder og arbejdstagere i gig-økonomien.

Næsten 10% af arbejdstagerne i EU lever i fattigdom og 21,7% af befolkningen af påvirket af fattigdom eller social eksklusion. Derudover risikerer pandemien at øge uligheden i EU.

Derfor har MEP’erne opfordret Kommissionen og medlemslandene til at tilføje forebyggelsen af fattigdom blandt arbejdstagere som et overordnet mål i EU, fordi princippet om, at “et arbejde er det bedste middel mod fattigdom” ikke er sandt i nogle lavtlønssektorer og for dem, der har atypiske arbejdsforhold f.eks. inden for den digitale økonomi.

I en rapport vedtaget den 9. februar opfordrede MEP’erne til at få en minimumsløn i EU, der fastsættes over fattigdomsgrænsen.

Mere om EU’s tiltag for arbejdstagerne.

Europæisk direktiv for minimumsløn

MEP’erne har rost Kommissionens forslag til at få EU-regler angående minimumslønninger og beskriver det som en vigtigt skridt til at sikre, at alle kan få en ordentlig indtjening.

De mener, at loven skal sikre, at de arbejdsgiverne ikke fratrækker udgifter (såsom udstyr) fra minimumslønnen.

Lige arbejdsforhold for arbejdstagere på digitale platforme

MEP’erne siger, at for at kunne bekæmpe fattigdom blandt arbejdstagere, skal lovgivningsrammen gælde for alle arbejdstagere, også dem i atypiske job i f.eks. den digitale økonomi, der ofte arbejder under usikre forhold.

De skal også dækkes af arbejdslove, sygeforsikring og overenskomstforhandlinger, siger MEP’erne.

Kvinder i risikozonen

Kvinder i EU tjener i gennemsnittet 15% mindre end mænd blandt andet pga. en lavere deltagelse på arbejdsmarkedet. MEP’erne har opfordret EU-landene til at implementere direktivet for balance mellem arbejds- og familielivet til at adressere problemstillingerne.


Siden kvinder har større risiko for at ende i fattigdom og blive socialt ekskluderet end mænd, opfordrer MEP’erne at få mere handling på ligelønsområdet og sikre adgang til billig, men kvalitetssikret børnepasning.

21 

ANTALLET AF EU-LANDE DER HAR MINIMUMSLØN. I SEKS LANDE, DERIBLANDT I DANMARK, FASTSÆTTES LØNNEN VED OVERENSKOMSTER.

STER.