Stop for menneskehandel: MEP’erne vil have flere tiltag

Image by lamuk_lamuk from Pixabay

MEP’erne vil have, at EU gør mere for at bekæmpe menneskehandel, beskytte ofrene og stoppe menneskehandlernes straffefrihed.

Menneskehandel, en moderne form for slaveri, er blandt de hurtigst voksende forbrydelser, da nye teknologier, migranttilstrømninger og Covid-19-krise skaber nye risici og udfordringer på tværs af EU.

Menneskehandel i EU

EU-landene rapporterede 14.145 ofre for menneskehandel mellem 2017 og 2018, hvoraf 72% af dem var kvinder og piger ifølge en rapport fra Europa-Kommssionen. Børn stod for mere end en femtedel (22%) af alle registrerede ofre. Men det faktiske antal ofre kan være langt højere pga. manglende, sammenlignelig data.

Over halvdelen (60%) af de registerede ofre blev handlet til prostitution; 15% til andre typer af tvangsarbejde og 15% af andre grunde som f.eks. tiggeri, fjernelse af organer eller husslaveri (49%) kommer fra et EU-land.

Næsten tre-fjerdele af menneskehandlerne var mænd og et flertal af dem var EU-borgere.

Hvad vil Parlamentet have?

MEP’erne har opfordret til at få strammere regler imod menneskehandel bl.a. ved at kriminalisere ‘den kendte brug af seksuelle tjenester” af ofre for menneskehandel, stærkere børnebeskyttelsestiltag og bedre beskyttelse af migranter og asylsøgere, der er i særlig risiko for at blive handlet.

I en rapport vedtaget den 9. februar opfordrede Kommissionen til at adressere brugen af onlineteknologier, inklusiv sociale medier, til at kapre ofre.Hvad er menneskehandel?

  • Menneskehandel er udnyttelsen af mennesker imod deres vilje ved brug af tvang.
  • Menneskehandlere udnytter sårbare personer for at få en økonomisk gevinst ved at snyde eller tvinge dem ind i prostitution eller tvangsarbejde (i landbruget, ved bygningskonstruktion eller i hjemmet) eller ved andre former for udnyttelse.
  • Menneskehandel er den næststørste kilde til økonomisk profit for den organiserede kriminalitet efter handel med stoffer (FN).