Hvad franske MEP’er forventer af deres lands formandskab

Kilde: Europa-Parlamentet

Frankrig overtog det roterende formandskab i Rådet den 1. januar. Læs mere om hvad de franske MEP’er forventer sig af de næste seks måneder.

Det nye formandskab siger, det vil arbejde for et stærkere og mere selvstændigt Europa. Det vil også forsøge at overbevise europæerne om, at et fælles svar er det bedste til at adressere de udfordringer, vi står overfor.

Nogle af formandskabets annoncerede prioriteter er:

– Den grønne omstilling

– Regler og ansvarlighed for digitale platforme

– Et socialt Europa

Læs mere om det franske formandskabs prioriteter for EU.

Vi spurgte franske MEP’er, hvad de forventer sig af formandskabet:

François-Xavier Bellamy (EPP) siger, at da det franske præsidentvalg finder sted til foråret, burde det franske formandskab have været udskudt. “Under alle omstændigheder bør det franske formandskab ikke blive en kommunikationsøvelse, men en realisering af to eller tre klart definerede prioriteter til at opnå en enkelt målsætning: mindskningen af vores sårbarheder.” Efter hans mening skal formandskabet fokusere på tre konkrete planer: “Vores energilevering, karbongrænsetilpasningsmekanismen og reformen af den europæiske migrationspolitik.”

Det franske formandskab skal drives af behovet for at få social og klimaretfærdighed, siger Sylvie Guillaume på vegne af S&D-gruppen. Mere specifikt forventer hun, at Frankrig fremlægger “Fit for 55”-klimalovpakken i Rådet og at en tværinstitutionel aftale om et europæisk direktiv for minimumsløn opnås.

Angående Konferencen om Europas fremtid, der er en anden prioritet for det franske formandskab, ønsker Sylvie Guillaume, at “dets konklusioner får et reelt tyngdepunkt ‘uden filter’, selv hvis det betyder at traktater skal ændres.”

For Marie-Pierre Vedrenne (Forny Europa) vil et af de første prioriteter for formandskabet blive at sikre en innovativ, socialt retfærdig og økonomisk ansvarlig genopretning. MEP Marie-Pierre Vedrenne tror også, at formandskabet bliver en mulighed for at arbejde for et enstemigt Europa, der ikke går på kompromis på værdier.

“Vi skal forstærke et Europa, der beskytter, der forsvarer sin vision for verden og som styrker en følelse af tilhørsforhold,” tilføjede hun.

På vegne af De Grønne/EFA insisterer David Cormand og Michèle Rivasi på at “vi har en forpligtelse til at få den Europæiske Union tilbage på sporet, hvad angår retsstaten for at kunne forsvare og beskytte grundlæggende rettigheder for alle.” De mener også, at klimakrisen og beskyttelse af miljøet skal prioriteres af det franske formandskab.

“Med den økologiske, sociale og demokratiske krise bliver Frankrig nødt til at forstærke Europas ambitioner og finde løsninger til at standse de blokader, der alt for ofte paralyserer EU,” konkluderer de.

Jordan Bardella (ID) forventer, at formandskabet vil lave en reform af Schengen, der kun gør den frie bevægelse mulig for europæiske borgere. For ham har de terrorangreb, der er blevet udført af islamiske terrorister, der er kommet ind i EU og har krydset grænserne inden for Schengen, vist, hvor svagt systemet for den frie bevægelighed er.

Det franske formandskab “bør bruge anledningen til endelig at få igennem nogle modige reformer, som både det franske folk og borgerne i Europa venter på,” siger MEP Jordan Bardella.

Ifølge Manon Aubry (Venstrefløjsgruppen), “skal det franske formandskab kun fokusere på de to mest presserende prioriteter i vores livstid: Klimakrisen og den stigende ulighed.” Hun mener, at Frankrig skal “skubbe på og forsvare en mere ambitiøs Grøn Pagt, kæmpe for en reel europæisk minimumsløn og presse på for at få en total transformation af den nuværende økonomiske styring ved at sætte en stopper for al konkurrence og nedskæring.” Manon Aubry tilføjer, at selskabers ansvarlighed er et vigtigt emne, hvor der skal ske fremskridt under formandskabet.

Frankrig overtager det roterende formandskab i Rådet fra Slovenien, og det er det 13. formandskab for Frankrig. Det næste land i rækken er Tjekkiet, der overtager formandskabet d. 1. juli 2022.