Flest Øresundspendlere arbejder inden for transport og lager

København Lufthavn er en af de arbejdspladser i kategorien transport- og lager, som er den største blandt Øresundspendlere. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Næsten 2.500 Øresundspendlere, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, arbejdede i 2020 inden for transport og lagerarbejde, f.eks. i Københavns Lufthavn. De er således den største gruppe af pendlere i den retning. Det fremgår af den nye detaljerede Øresundsstatistik, lanceret af Danmarks Statistik og Region Skåne i denne uge.

Efter transport och magasinering är handel (drygt 2 000 Öresundspendlare) samt vård och omsorg (drygt 1 500 Öresundspendlare) de branscher som lockar flest gränsarbetare att jobba i Danmark. I motsatt riktning var de största branscherna bland Öresundspendlarna år 2020 ”vetenskap, ekonomi, juridik och teknik”, handel, samt utbildning.

Totalt pendlade 15 076 personer från Sverige till den danska delen av Öresundsregionen och 1 424 personer från Danmark till den svenska delen av Öresundsregionen under 2020.

Jämför man de största pendlingsbranscherna under 2020 och 2008 märks vissa skillnader. Bland annat jobbar en större andel av Öresundspendlarna år 2020 med företagstjänster samt transport och magasinering, medan andelen som jobbar inom handel i stället har minskat sedan 2008. Minskat har även andelen som arbetar inom hotell- och restaurangverksamhet.

Under ungefär samma period har även andelen Öresundspendlare under 25 år minskat, från att de år 2007 utgjorde nära 20 procent av det totala antalet gränspendlare som bodde i Sverige och jobbade i den danska delen av Öresundsregionen, till omkring fem procent år 2020. Gruppen över 55 år har däremot ökat från cirka fem procent av arbetsstyrkan år 2007 till omkring 15 procent av gränsarbetarna i samma riktning år 2020.

Fakta: Pendling inom olika branscher år 2020

Turkos: pendlare från Sverige till den danska delen av Öresundsregionen

Vit: pendlare från Danmark till den svenska delen av Öresundsregionen

Grafik: Region Skåne Källa: §News Øresund