EU vil have en ny strategi for bæredygtige fødevarer

EU’s strategi for bæredygtige fødevarer skal beskytte miljøet og sikre sund mad for alle, mens landmændenes levebrød også sikres.

Fødevaresystemet, fra produktion til forbrug og spild, har en stor effekt på miljøet, sundheden og fødevaresikkerheden. Med den såkaldte Fra Jord til Bord-strategi, præsenteret d. 20. maj 2020, vil Kommissionen bygge et bæredygtigt fødevaresystem i EU og passe på fødevaresikkerheden og beskytte mennesker og naturen.

Målsætninger

Strategien giver en ramme for en række love, som Kommissionen vil forslå, der dækker problemstillinger som en revision af EU’s pesticidlovgivning, nye velfærdsregler for dyr og planer om at adressere madspild og tackle snyd med mærkninger og en reform af EU’s landbrugssystem.

Den vil komplementere den eksisterende EU-lovgivning og opbygge en sammenhængende lovramme, der dækker hele fødevarekæden.

Alle forslagene vil blive forhandlet med og godkendt af Rådet og Parlamentet.

Strategiens mål for 2030:
50% reducering af brugen af pesticider og minimum 20% reductering af brugen af gødning
50% reducering i salget af antibiotika til landbrugsdyr og akvakultur
25% af landbrugsarealet skal være økologisk

Selvom landbruget i EU har mindsket sit CO2-udslip (med 20% siden 1990), står det stadig for omkring 10% af drivhusgasudslippet. Sammen med manufaktur, forarbejdning og transport er fødevaresektoren en af de vigtigste hovedårsager til klimaforandringer.

Ifølge strategien skal det ske ved at forbedre måder, vi producerer, køber og forbruger mad for at forbedre det miljømæssige fodspor og hjælpe med at bekæmpe klimaforandringer, mens man samtidig beskytter levebrødet for alle de økonomiske aktører i fødevarekæden. 

Fra Jord til Bord er en del af den Europæiske Grønne Aftale og tæt forbundet med Biodiversitetstrategien 2030, og målet er at gøre EU klimaneutralt fra 2050.

Formålet er at gøre EU’s fødevaresystem mere robust og modstandsdygtigt i forhold til fremtidige kriser som Covid-19 og flere naturkatastrofer og tørke.

Sikring af billige, sunde og bæredygtige fødevarer

Strategien Fra Jord til Bord skal give prisvenlige, sikre og ernæringsrigtige madvarer for forbrugerne. Den skal være et svar på tiltagende behov for sunde og miljøvenlige produkter.

Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra april 2019, er oprindelse (53%), pris (51%), fødevaresikkerhed (50%) og smag (49%) de vigtigste faktorer for europæerne, når de køber ind og to-tredjedele af de adspurgte (66%) sagde, at de har ændret deres vaner, efter at de har fået information om risici.

Forbrugermønstre ændrer sig, men med over 950.000 døde i 2017 grundet usunde madvaner, og mens halvdelen af de voksne har vægtproblemer, er der plads til forbedringer. Til at gøre det lettere at vælge sund mad til baseret på den bedst tilgængelige information foreslår Kommissionen harmoniserede ernæringsvejledninger på forsiden af varen. 

Ledende i en global transition

EU er nummer et i verden, når det gælder import og eksport af landbrugs- og fødevareprodukter. Europæiske fødevarer har den højeste kvalitet globalt, og strategien ønsker at promovere en global transition på vejen mod bæredygtigt samarbejde med partnere gennem handelsaftaler.

Parlamentet er forsvarer for bæredygtighed

I en betænkning om den Europæiske Grønne Aftale vedtaget i januar roste Parlamentet planerne for en strategi for bæredygtige fødevarer og understregde behovet for at bruge naturresourcer mere effektivt, mens man støtter landbrugssektoren. De gentog opfordringer til at mindske afhængigheden af pesticider og brugen af gødning og antibiotika i landbruget. De vil også have et højere niveay for dyrevelfærd og et EU-bredt madspildsreduceringsmål på 50%.

Efter præsentationen af strategien sagde miljøudvalgets formand Pascal Canfin (Forny Europa, Frankrig), at planerne bliver nødt til at blive gjort til EU-lovgivning. Norbert Lins (EPP, Tyskland), formand for landbrugsudvalget, sagde, at strategien skal bygge på de ting, man har lært af Covid-19 krisen og give landmændene den støtte, de skal bruge til at garantere fødevaresikkerhed.

Mere