EU-Parlamentet giver endeligt grønt lys til det digitale EU-covid-19-certifikat

Bilde: Capture film - Europa-Parlamentet
  • Alle EU-lande vil godtage certifikater, der dokumenterer vaccination, negativt testresultat eller restitution efter en covid-19-infektion
  • Dette bør lette den frie bevægelighed og bidrage til, at restriktioner gradvist kan rulles tilbage på koordineret vis
  • Certificeringsordningen forventes at træde i kraft den 1. juli 2021 og gælde i 12 måneder
  • Fremme af økonomisk overkommelige og tilgængelige test: 100 mio. EUR i EU-midler til indkøb af tests

MEP’erne lagde i dag sidste hånd på lovpakken om det digitale EU-covid-19-certifikat, der skal gøre det lettere at rejse inden for EU og skal bidrage til den økonomiske genopretning.

Plenarforsamlingen vedtog EU’s nye forordninger om EU-covid-19-certifikater med 546 stemmer for, 93 imod og 51 hverken/eller (EU-borgere) og med 553 stemmer for, 91 imod og 46 hverken/eller (ikke-EU-borgere).

Certifikatet udstedes gratis af de nationale myndigheder og vil foreligge enten i digitalt format eller i papirformat med en QR-kode. Dokumentet certificerer, at indehaveren af certifikatet enten er blevet vaccineret mod covid-19, er blevet testet negativ for nylig eller er kommet sig efter en infektion. I praksis vil der være tale om tre særskilte certifikater. En fælles EU-ramme vil sørge for, at certifikaterne kan arbejde sammen og er verificerbare i hele Den Europæiske Union samt forebygge svig og forfalskning.

Systemet vil gælde fra den 1. juli 2021 og 12 måneder frem. Certifikatet er ikke en forudsætning for at kunne bevæge sig frit og vil ikke blive betragtet som rejselegitimation.

Yderligere rejserestriktioner kun i behørigt begrundet omfang

Under de interinstitutionelle forhandlinger lykkedes det Europa-Parlamentet at få en aftale i stand om, at EU-landene ikke må indføre yderligere rejserestriktioner for certifikatindehavere – såsom karantæne, selvisolering eller test – “medmindre sådanne er nødvendige og forholdsmæssige for at beskytte den offentlige sundhed”. Der skal tages hensyn til videnskabelig dokumentation, “herunder epidemiologiske data offentliggjort af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)”. Der skal gives besked om sådanne foranstaltninger til de øvrige medlemslande og Europa-Kommissionen om muligt 48 timer i forvejen, og til offentligheden 24 timer i forvejen.

Billig og tilgængelig testning

EU-landene opfordres til at sikre, at tests er økonomisk overkommelige og bredt tilgængelige. På Europa-Parlamentets anmodning lovede Europa-Kommissionen at frigøre 100 mio. EUR fra nødhjælpsinstrumentet til, at medlemslandene kan indkøbe tests til udstedelse af digitale EU-covid-19-testcertifikater.


Vacciner

Alle EU-lande skal acceptere vaccinationscertifikater udstedt i andre medlemslande for vacciner, der er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Det vil være op til medlemslandene at beslutte, om de også accepterer certifikater for vacciner, der er godkendt efter nationale godkendelsesprocedurer, eller for vacciner, der er opført på Verdenssundhedsorganisationen WHO’s liste til brug i nødstilfælde.

Databeskyttelsesgarantier

Alle personoplysninger skal behandles i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse. Certifikater vil blive verificeret offline, og der vil ikke blive lagret personoplysninger.

Citat

Formanden for Udvalget om Borgernes Rettigheder og ordfører for forslaget Juan Fernando López Aguilar (S&D, SPA) udtalte: “I dag har Parlamentet sat tempoet for at genoprette den frie bevægelighed og et fuldt funktionsdygtigt Schengenområde, mens vi fortsætter med at bekæmpe denne pandemi. EU’s digitale COVID-certifikat vil gælde fra den 1. juli og vil sikre sikker og koordineret rejseaktivitet denne sommer. EU-landene opfordres til at afholde sig fra at indføre yderligere restriktioner, medmindre det er strengt nødvendigt, og det er betryggende, at nogle af dem allerede udsteder certifikatet.”