Europa-Parlamentet opfordrer til ophævelse af patenter på Covid-19-vacciner

Image by torstensimon from Pixabay
  • En ophævelse af patenterne vil forbedre den globale adgang til Covid-19-vacciner til en overkommelig pris
  • Frivillig licensudstedelse, overførsel af viden og teknologi, der er nøglen til at optrappe den globale produktion på den lange bane
  • Opfordrer til at USA og Storbritannien afskaffer deres eksportforbud på vacciner og råmaterialer
  • Mere støtte til den globale vaccinedistributionsmekanisme COVAX

For at sætte gang i den globale vaccineudrulning kræver MEP’erne en midlertidig ophævelse af beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder for Covid-19-vacciner.

I en beslutning, der blev vedtaget med 355 stemmer for, 263 imod og 71 hverken/eller, foreslår Europa-Parlamentet, at der indledes forhandlinger om en midlertidig undtagelse fra WTO’s TRIPS-aftale om patenter for at forbedre den globale adgang til medicinske produkter relateret til Covid-19 til overkommelige priser og for at afhjælpe globale produktionsbegrænsninger og forsyningsmangler.

En frivillig licensudstedelse (når udvikleren af vaccinen beslutter, til hvem og på hvilke betingelser en licens til patentet kan gives for at muliggøre produktion) samt videns- og teknologioverførsel til lande med vaccineproducerende industrier er den vigtigste måde at øge og fremskynde den globale produktion på lang sigt, sagde MEP’erne.

For at løse flaskehalse i produktionen opfordrer MEP’erne EU til “hurtigt at fjerne eksportbarrierer og erstatte sin egen eksporttilladelsesmekanisme med krav om gennemsigtighed i eksporten”. USA og Storbritannien bør “straks ophæve deres eksportforbud på vacciner og råmaterialer”, siger de. Der er behov for 11 milliarder doser for at 70 procent af verdens befolkning bliver immune, og kun en brøkdel af denne mængde er blevet produceret.

Vaccineproduktion i Afrika
Da langt størstedelen af de 1,6 milliarder vaccinedoser, der hidtil er blevet administreret, er gået til vaccineproducerende industrialiserede lande og kun 0,3 procent til de 29 fattigste lande, er EU nødt til at støtte produktionen i Afrika, understreger Europa-Parlamentet. Et andet vigtigt middel til at levere vacciner til lavindkomstøkonomier er den globale vaccinedistributionsmekanisme COVAX, som Europa-Parlamentet opfordrer til at bidrage til.

Gennemsigtighed for den næste generation af vacciner
Afslutningsvist kræver MEP’erne fuld offentliggørelse af fremtidige forhåndsindkøbsaftaler, især for den næste generation af vacciner, og at disse kontrakter indeholder krav om gennemsigtighed for leverandører.

Baggrund
Enhver beslutning om at give afkald på intellektuelle ejendomsrettigheder vil blive truffet af WTO’s TRIPS-råd, der holder møde den 8.-9. juni, hvor Europa-Kommissionen fremlægger det europæiske forslag, der ikke omfatter en ophævelse af patenter. Under en debat forud for vedtagelsen af resolutionen argumenterede flere politiske grupper for at ophæve beskyttelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder for Covid-19-relaterede vacciner.