Dansk-svensk forslag: Udvid Øresundsbrons landanlæg for 9,6 milliarder SEK

En ny undersøgelse foreslår en udvidelse af Øresundsbrons landanlæg til næsten 10 milliarder svenske kroner. Foto: Nyheder Øresund

Landanlæggene omkring Øresundsbron skal udvides på begge sider af forbindelsen for at øge kapaciteten og kunne modtage større trafikstrømme, der forventes, når den kommende Femern Bælt-tunnel er færdig i 2029. Flere jernbanespor, udbygning af overgange og en større jernbanestation ved lufthavnen i Kastrup anslås at koste 9, 6 milliarder svenske kroner. Finansieringen kan hentes fra Øresundsbrons overskud. Dette er en af ​​konklusionerne i det dansk-svenske Interreg-projekt Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen.

Der er flere flaskehalse i landanlæggene omkring Øresundsbron, hvilket betyder, at togkapaciteten på forbindelsen er begrænset. Problemet eksisterer allerede i dag og vil blive forværret, når Femern Bælt-forbindelsen står klar, og godstrafikken forventes at stige. Udfordringerne er størst på den danske side af Øresundsbron, men en udvidelse er nødvendig på begge sider og helst ud fra en fælles plan. Sådan lyder forslaget fra Interreg-projektet Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen, der består af aktører fra begge sider af Sundet, og som afsluttes i april i år.

Forslaget inkluderer en udvidelse over 5-10 år, som vil blive implementeret i etaper, og den samlede regning anslås til 9,6 milliarder SEK. Opdelingen af ​​de forskellige faser og deres konsekvenser kan ifølge forslaget bestemmes mere detaljeret i en dansk-svensk aftale. Blandt initiativerne er en udvidelse af Kastrup station, flere spor mellem Ørestad og Kalvebod og kryds mellem stambanen og stationen ved Malmø C samt ved Svågertorp.

– Forslaget er ikke et alternativ til en HH-forbindelse eller en Øresundsmetro, men et forslag om at udvide landanlæggene, så Øresundsbron kan udnyttes maksimalt. Man kan sige, at det i en infrastruktursammenhæng er en kortsigtet investering for de næste 20 år, og at flere faste forbindelser er i en anden liga. Inden en ny fast forbindelse er på plads, vil der trods alt gå 10-15 år, og flaskehalsene findes allerede i dag, siger Sten Hansen, delprojektleder i projektet Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen, til News Øresund.

Hvis kapaciteten ikke øges, kan trafikvalgene for regional trafik i hvert land påvirke togtrafikken over Øresundsbron, mener han.

– Hvis man tilføjer nye afgange mellem for eksempel Roskilde og Kastrup, fjerner det kapacitet fra Øresundsbron, hvis landanlæggene ikke udbygges. Det skal ikke være et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at etablere højhastighedstog mellem Göteborg-København eller lokaltog i København. Begge skal have plads på sporene. Det har taget lang tid for os at forstå, at den interne trafik kan begrænse trafikken over Øresundsbron. Udfordringen er at få Trafikverket og Banedanmark til at foretage en fælles undersøgelse af det, siger Sten Hansen.

De foreslåede investeringer inkluderer, bortset fra den ved Malmø C, infrastruktur, der er ejet af A/S Øresund og Svedab AB. Dette betyder ifølge forslaget, at de kan finansieres gennem indtægter fra Øresundsbro Konsortiet.

– Kastrup-Kalvebod motorvejen er også en del af landanlæggene. Den ejes af A/S Øresund, og der undersøger virksomheden, hvad det vil koste at udvide til flere kørebaner. Det er ikke en del af statens almindelige budget, siger Sten Hansen.

Flere indbyggere og bedre højhastighedstog betyder, at projektet forventer 48 procent flere passagerer over Øresund i 2032 og 94 procent mere godstrafik med Femern Bælt-forbindelsen.

Fakta: Foreslåede investeringer i landanlæg omkring Øresundsbron

I alt 9,6 milliarder SEK i 3-5 etaper

* Udbygget togstation i Københavns Lufthavn i Kastrup. Gennem retningsbestemt drift bruges de to eksisterende jernbanespor til al trafik i den ene retning, og de to spor, der i øjeblikket bruges til godstrafik til både persontog og godstog i den anden retning (omkostninger er ikke inkluderet i forslaget, da indtægter fra nye parkeringshuse på stationen forventes at finansiere stationsbyggeriet)

* Udvidelse fra to til fire jernbanespor Kastrup-Ørestad (ca. 4,2 til 4,5 milliarder DKK.)

* Udvidelse fra to til fire jernbanespor Ørestad-Kalvebod (ca. 1,2 til 1,5 milliarder DKK.)

* Udbygning af niveaufri udfletning (flyover) på platform Malmö C-stambanen (ca. 1,4 til 1,8 milliarder SEK)

* Udbygning af niveaufri udfletning (flyover) i Svågertorp (ca. 1 milliard SEK)

Kilde: Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen