Coronavirus: Parlamentet stemmer om et 37 mia. euro modsvar til krisen

Image by Gerd Altmann from Pixabay

MEP’erne vil stemme om at gøre 37 mia. euro fra EU’s strukturelle fonde tilgængelige for medlemslandene til at tackle coronaviruskrisen i plenarsalen d. 26. marts.

Tiltaget, der er foreslået af Europa-Kommissionen, er vigtigt for, at EU kan afbøde pandemien, og er derfor gået igennem en lynproces i Parlamentet.

Hvor kommer pengene fra?

Forslaget omhandler de europæiske struktur- og investeringsfonde, der støtter udviklingen af regioner, fiskere og socialpolitiske tiltag såsom hjælp til afskedigede medarbejdere.

Hvert medlemsland kan modtage penge fra disse fonde til finansiering af projekter. Hvis pengene ikke bliver brugt op, kommer de tilbage til EU’s budget det næste år.

EU-landene er på vej til at tilbagebetale næsten 8 mia. euro, der ikke blev brugt i 2019, så Kommissionen foreslår, at de beholder pengene og bruger dem på nye projekter til at afbøde coronaviruskrisen.

Nogle af pengene til projekterne kommer fra medlemslandene, mens resten finansieres via EU’s fonde. Andelen, der dækkes af EU-budgettet, varierer. Hvis et projekt angår en mindre udviklet region, kan EU bidrage med 85% af det samlede beløb.

De penge, som medlemslandene vil kunne beholde, kan gøre, at de selv kan dække en større andel af beløbet, og resten kan komme fra EU’s budget.

Kommissionen regner med, at de 8 mia. euro kan få tilføjet 29 mia. euro i fælles finansiering fra EU. Dermed giver det sammenlagt 37 mia. euro, der kan gå til investeringer på tværs af EU.

Parlamentet handler hurtigt

Kommissionens forslag blev fremlagt d. 13. marts. Det er blevet godkendt af Parlamentet og Rådet og er gået igennem en lynproces i Parlamentets udvalg for regional udvikling. Den hurtige procedure gør, at MEP’erne nu stemmer uden en bagvedliggende rapport eller en mundtlig rapportering fra det ansvarlige udvalg.

Formanden for Parlamentets regionsudvalg Younous Omarjee (GUE/NGL, Frankrig) sagde d. 17. marts: “Vi skal svare tilbage så hurtigt som muligt ved at kanalisere alle de tilgængelige midler under samhørighedspolitikken til at modsvare den katastrofale situation forårsaget af coronavirusepidemien. Enhver forsinkelse vil føre til, at flere liv bliver taget, og det vil skabe yderligere problemer for Europas regioner, virksomheder og borgere.”

Ved plenarsessionen i Parlamentet vil der også blive stemt om andre tiltag til at tackle coronaviruskrisen, inklusiv et forslag til at tillade, at medlemslande kan søge støtte fra EU’s Solidaritetsfond i tilfælde af folkesundhedskriser.