Covid-19: EU vedtager fravigelse af slotkrav for at hjælpe flyselskaber

Att Köpenhamns flygplats i Kastrup kunde redovisa ett oförändrat antal passagerare under 2019 medan Stockholm Arlanda tappade fyra procent av sina passagerare innebär att den danska storflygplatsen stärkte sin ställning som störst i Norden.

EU vil indtil 24. oktober 2020 suspenderekravene vedrørende lufthavnsslots, der forpligter luftfartsselskaberne til at bruge mindst 80 % af deres start- og landingstidspunkter (slots), hvis de vil bevare dem året efter. Den fravigelse, Rådet vedtog i dag, er udformet for at hjælpe luftfartsselskaberne med at klare den drastiske nedgang i lufttrafikken som følge af coronaviruskrisen.

Det ser ud til at være klart nu, at krisen ikke vil være overstået lige med det samme. Ved at fravige “brug den eller mist den”-reglen frem til oktober kan vi bidrage til at mindske de store økonomiske konsekvenser for luftfartsselskaberne og give dem vished i hele sommerperioden.

Oleg Butković, Kroatiens minister for havspørgsmål, transport og infrastruktur, formand for Rådet

Fravigelsen gælder fra 1. marts til 24. oktober 2020. Den gælder også med tilbagevirkende kraft fra 23. januar til 29. februar 2020 for flyvninger mellem EU og Kina eller Hongkong. Startdatoen 23. januar 2020 er det tidspunkt, hvor den første lufthavn blev lukket af myndighederne i Kina.

Hvis den nuværende alvorlige situation varer ved, kan tiltaget hurtigt forlænges ved en delegeret retsakt fra Kommissionen. Kommissionen vil overvåge situationen og rapportere tilbage om den senest 15. september 2020.

Fravigelsen af slotkravene krævede en ændring af EU’s forordning om slots.

Rådets afstemning om ændringen skete ved skriftlig procedure, som blev afsluttet i dag. Europa-Parlamentet stemte 26. marts. Begge institutioner forhandlede om og behandlede forslaget så hurtigt som muligt.

Den ændrede forordning vil blive offentliggjort i EU-Tidende 31. marts 2020.