Biler og varevogne i EU skal have nye CO2-mål

Ifølge gældende regler må nye biler i gennemsnit ikke udlede mere end 95 g CO2/km i 2021. © APimages / European Union-EP

MEP’erne har foreslået strengere mål for at mindske CO2-udslippet fra biler og varevogne for at opnå, at de ikke udslipper nogen CO2 fra 2035.

For at kunne levere på sine ambitiøse klimamål reevaluerer EU sin lovgivning i de forskellige sektorer, der kommer under “Fit for 55-pakken”. Det gælder også for transporten, men kun den sektor, hvor drivhusgasudslippet fortsat er højere end i 1990, og hvor det er steget over 25%. Transporten repræsenterer en femtedel af EU’s samlede udslip, og vejtransporten står for den største procentandel og var i 2021 ansvarlig for 72% af al indenrigs- og international drivhusgasudslip fra transporten i EU.

Hvorfor biler og varevogne?

Passagerbiler og varevogne (‘lette kommercielle køretøjer’) udslipper omkring 15% af EU’s CO2-udslip.

Ved at gøre standarden for bilernes CO2-udslip lavere kan EU nå sine klimamålsætninger.

Situationen nu

Det gennemsntlige CO2-udslip fra nye biler var 122,3 g CO2/km i 2019, hvilket var bedre end EU’s mål på 130 g CO2/km for perioden 2015-2019, men langt over målet på 95g/km for 2021 og fremadrettet. Antallet af elektriske biler er hastgt vokset og tæller 11% af nyligt registrerede passagerbiler i 2020.

Få flere fakta og tal i vores infografik.

Nye mål

I juli 2021 foreslog Europa-Kommissionen til at mindske udslippene fra biler og varevogne yderligere med 15% fra 2025; efterfulgt af en 55%-reduktion for biler og 50% for varevogne fra 2030 og at nå ingen udslip fra 2035.

MEP’ernes klimaambitioner

MEP’er fra ENVI-udvalget bakkede op om Kommissionens mål om nul udslip på vejene fra 2035 i en rapport vedtaget den 11. maj. Udvalget siger, at Kommissionen bør rapportere om fremskridtene mod nul CO2-udslip på vejene, og påvirkningerne af forbrugerne og beskæftigelsen ved udgangen af 2025.

MEP’erne ønsker også, at Kommissionen udvikler en metode til at forstå den fulde livscyklus for CO2-udslip fra biler og varevogne inklusiv for brændstoffer og brugt energi fra 2023.

ENVI-rapporten ventes at blive vedtaget ved junis plenarsession, hvilket skal gøre det muligt at påbegynde forhandlinger med Rådet.