2021 – Europaåret för järnvägen

Kilde: Europa-Parlamentet (capture film)

EU utser 2021 till ”Europeiska året för järnvägen” för att främja användningen av tåg som ett säkert och hållbart transportsätt. Ta reda på mer i vår artikel

Den 15 december godkände Europaparlamentet ett förslag från EU-kommissionen om att utse 2021 till – Europaåret för järnvägen. Beslutet som antogs av rådet den 16 december, är kopplat till EU:s insatser för att främja miljövänliga transportsätt och uppnå klimatneutralitet senast 2050 inom ramen för den europeiska gröna given.

Flera åtgärder har redan planerats för att främja järnvägen i hela EU för att uppmuntra privatpersoner och företag att använda den.


Hållbar och säker rörlighet

Transportsektorn står för 25 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser. Järnvägen står dock för endast 0,4 procent av utsläppen av växthusgaser i EU. Järnvägen är till stor del elektrifierad och det är det enda transportsättet som har minskat sina utsläpp avsevärt sedan 1990. Järnvägen kan också spela en viktig roll för en hållbar turism.

Tack vare det låga antalet olyckor är järnvägen också det säkraste transportsättet på land: Endast 0.1 dödsfall per miljard passagerare/km orsakas av järnvägsolyckor, jämfört med 0.23 av bussolyckor, 2.7 av bilolyckor och 38 av motorcyklar (2011–2015). Under 2018 godkände parlamentet nya åtgärder för att stärka tågresenärernas rättigheter.

Järnvägen knyter ihop avlägsna områden och säkrar sammanhållningen inom EU och mellan regionerna i Europa. Trots detta sker endast 7 procent av passagerartrafiken och 11 procent av godstransporterna med tåg. En föråldrad infrastruktur, föråldrade affärsmodeller och höga underhållskostnader är några av de hinder som måste övervinnas för att bygga ett enhetligt europeiskt järnvägsområde.

Vägtransporter står för 75 procent av godstransporterna på inrikesfrakten. En betydande del av den bör flyttas över till järnväg och inre vattenvägar för att bidra till att minska utsläppen inom denna sektor för ett mer hållbart transportsätt. Betydande investeringar och genomförande av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) krävs för att uppnå detta.


Järnvägen under covid-19-pandemin

Covid-19-krisen har visat att järnvägen kan säkerställa snabba transporter av viktiga varor som livsmedel, läkemedel och bränsle under exceptionella omständigheter.

Sektorn har drabbats hårt av krisen, och antalet passagerare har minskat avsevärt på grund av reserestriktioner men sektorn kommer att spela en roll för en hållbar återhämtning från pandemin.


Varför väljer EU 2021 till Europaåret för järnvägen?

2021 är avgörande för EU:s järnvägspolitik, eftersom den utgör det första hela året av genomförandet av bestämmelserna i det fjärde järnvägspaketet. Lagstiftningspaketet syftar till att skapa ett helt integrerat europeiskt järnvägsområde, undanröja kvarstående institutionella, rättsliga och tekniska hinder och stödja en ekonomisk tillväxt.

KILDEEuropa-Parlamentet
Tidligere artikelHH-udredningen bliver presenteret i slutningen af januar
Næste artikelNy amerikansk præsident: Hvordan kan EU’s forhold til USA forbedres?