Vacciner: Kontrakt mellem Europa-Kommissionen og AstraZeneca nu offentliggjort

Astra Zeneca headquarters in Mölndal, Southern Gothenburg (Sweden). Foto: Bjoertvedt / Creative common

Efter en ny anmodning fra Europa-Kommissionen den 27. januar 2021 har medicinalvirksomheden AstraZeneca indvilliget i at offentliggøre den redigerede kontrakt, som de to parter underskrev den 27. august 2020.

Kommissionen glæder sig over virksomhedens tilsagn om større gennemsigtighed i forbindelse med dens deltagelse i gennemførelsen af EU’s vaccinationsstrategi.

Det er vigtigt med gennemsigtighed og ansvarlighed for at bidrage til at opbygge de europæiske borgeres tillid og for at sikre, at de kan stole på effektiviteten og sikkerheden af de vacciner, der indkøbes på EU-plan.

Kommissionen håber i den nærmeste fremtid at kunne offentliggøre alle kontrakter vedrørende aftalerne om forudgående indkøbsforpligtelse.

Den kontrakt, der offentliggøres i dag, indeholder redigerede dele vedrørende fortrolige oplysninger såsom fakturaoplysninger. AstraZeneca-kontrakten er den anden, der offentliggøres, efter at CureVac har indvilliget i at offentliggøre aftalen med Europa-Kommissionen om forudgående indkøbsforpligtelse.

Baggrund

Det er afgørende for Kommissionen at værne om folkesundheden og sikre de bedst mulige aftaler med virksomhederne om vacciner, der er sikre, effektive og til overkommelige priser.

Den kontrakt, som Europa-Kommissionen sammen med EU-landene forhandlede sig frem til, blev godkendt den 14. august og trådte i kraft den 27. august. Den finansieres af nødhjælpsinstrumentet.

I henhold til kontrakten kan alle EU-lande købe 300 mio. doser af AstraZeneca-vaccinen, med mulighed for yderligere 100 mio. doser, der bliver fordelt i forhold til befolkningstallene. Kontrakten giver også EU-landen mulighed for at donere deres vaccinedoser til lav- og mellemindkomstlande eller omdirigere dem til andre europæiske lande.


APA – AstraZeneca(3094.193 kB – PDF) Download (3094.193 kB – PDF)