Statistik over trafikdræbte i EU (infografik)

Image by Joshua Woroniecki from Pixabay

Hvilke lande er de mest trafiksikre i EU? Få svaret i vores infografik over trafikdræbte efter land, alder, køn og meget mere.

Hvert år mister tusindvis af mennesker deres liv eller bliver alvorligt sårede i uheld på EU’s veje. Takket være den teknologiske og sociale udvikling mellem 2010 og 2020 er antallet af trafikdræbte faldet med 36%.

Sammenlignet med 2019, hvor der var 22.800 dræbte, mistede 4000 færre livet på EU’s veje i 2020.
De foreløbige tal viser, at 18 EU-lande registrerede deres laveste antal trafikdræbte nogensinde.
Sverige har stadig det laveste antal (18 dræbte per 1 million indbyggere), mens Rumænien rapporterede det højeste antal i 2020 (85/million). EU-gennemsnittet var 42/million, sammenlignet med et gennemsnit i verden på 180.
Påvirkningerne af pandemien på det lavere antal trafikdræbte er klar, men dog svær at måle.

I 2018 var 12% af de personer, der blev slået ihjel på vejene i Europa mellem 18 og 24 år, mens kun 8% af Europas befolkning hører til denne aldersgruppe. Det gør, at de unge optræder disproportionelt i statistikken for trafikdræbte. Men den gode nyhed er, at antallet af trafikdræbte for denne aldersgruppe er faldet med 43% siden 2010.

Andelen af ældre trafikdræbte (65 år eller derover) steg fra 22% i 2010 til 28% i 2018. Børn under 15 år udgjorde 2%.

Tre ud af fire (76%) trafikdræbte i EU var mænd, og det mønster har været relativt uændret siden 2010 på tværs af EU-landene.


Infografik over vejsikkerhed i EU. 

Hvad gør EU for at reducere antallet af trafikuheld?

I juli 2021 godkendte MEP’erne i forbrugerbeskyttelsesudvalget motorforsikringsregler, der skal beskytte ofre for trafikvejsuheld i hele Europa bedre. De nye regler skal stadig godkendes i en plenarafstemning, hvorefter EU-landene har to år til at implementere dem.
I de kommende måneder ventes MEP’erne at stemme om en betænkning, der fastsætter de næste skridt til at opnå nul trafikdræbte på de europæiske veje i 2050. Disse inkluderer hastighedsbegrænsninger (30km/timen i boligområder), nultolerance over for spritbilister og mere sikkerhedsudstyr i køretøjerne. Dette er et svar på Europa-Kommissionens vejsikkerhedsplan 2021-2030 – Næste skridt mod ‘Vision Nul’.

Den 16. april 2019 stemte Parlamentet for nye regler, der gør 30 avancerede sikkerhedsforanstaltninger obligatoriske i nye biler. Obligatoriske sikkerhedsteknologier kan redde 25.000 liv og hjælpe til med at undgå minimum 140.000 alvorlige ulykker frem til 2038, da menneskelige fejl er skyld i 95% af alle trafikuheld.

Til at gøre vejene mere sikre styrkede EU også reglerne for håndteringen af infrastrukturen og arbejde mod fælles regler for selvkørende biler.