Schengen: Hvilke udfordringer påvirker det grænsefrie område?

Bild: Europa-Parlamentet

Schengen-samarbejdet står over for problemer, der kan true dets eksistens. Læs mere her om Schengens udfordringer og de konsekvenser de har for det grænsefrie område.

Schengen-området har været under pres det seneste årti pga. flere kriser. Ifølge Schengen-reglerne skal genintroduktionen af interne grænser kun være midlertidige og særlige tiltag, selvom flere EU-lande alligevel har introduceret interne grænsekontroller.

Er det det værd?

 • Grænsekontrollerne forstyrrer den frie bevægelighed af folk, varer og tjenesteydelser i EU:
 • Mest af alt påvirker det den grænseoverskridende transport af varer, pendlere (1,7 mio. arbejdere rejser over en EU-grænse for at komme på arbejde hver dag) og turisme.
 • Der er administrative udgifter forbundet med det for den offentlige sektor.
 • De seneste to år har grænsekontrollerne kostet mellem 187-343 mia. kr. sammenlagt og 15 mia. kroner årligt i driftsomkostninger. Læs mere i denne EPRS-briefing.

EU har på det seneste vedtaget flere tiltag, der skal styrke Schengen-områdets integritet:

 • Systematiske checks ved EU’s ydre grænser for alle, der kommer ind i EU, også EU-borgere, har været på plads siden april 2017.
 • Nye indgangs- og udgangssystemer holder øje med, hvordan ikke-EU borgere rejser indenfor Schengen-området.
 • Overvågningen af de ydre grænser er blevet styrket ved oprettelsen af det Europæiske Grænse- og Kystvagtagentur.
 • Flere beføjelser til Europol, EU’s politiagentur, skal hjælpe til i kampen mod terrorisme.

I december 2021 foreslog Europa-Kommissionen en opdatering af reglerne for Schengen-området til at sikre, at genintroduktionen af grænsekontrollen bliver det sidste tiltag og til at fremme alternative tiltag i stedet såsom målrettede politichek og øget politisamarbejde.

Schengen

 • 26: Antallet af lande der er med i Schengen-samarbejdet
 • 4: Antallet af ikke-EU lande der er med i Schengen: Island, Norge, Lichtenstein og Schweiz.
 • 6: Antallet af EU-lande der ikke er en del af Schengen: Rumænien, Irland, Bulgarien, Cypern og Kroatien.
 • 50.000: Antallet af Schengens ydre grænses kilometrer