Mindre CO2-udslip for fly og skibe: EU’s tiltag forklaret

Flyplads. Foto/kilde: Europa-Parlamentet

Udslip fra fly og skibe vokser, mens EU forsøger at blive klimaneutralt fra 2050. Læs mere her om EU’s tiltag til at mindske deres CO2-udslip.

Selvom de kun står for omkring 8% af EU’s samlede udslip, vokser udslippet fra luftfarten og shipping-industrien. For at kunne skære i EU’s samlede udslip med 55% fra 2030 og blive klimaneutralt fra 2050 har EU ambitiøse planer til at bekæmpe klimaforandringerne. Lovgivningspakken ‘Fit for 55’ skal levere på Den Europæiske Grønne Pagts målsætninger herunder forslag til at mindske udslip fra begge sektorer.

Forbedret handel med CO2 for luftfart

EU er gået forrest gennem sit system for handel med CO2-udslip (ETS). ETS gælder som såkaldte “cap and trade”-regler for luftfartssektoren, hvor flyselskaber er påkrævet at være i besiddelse af udslipstilladelser til at dække deres udslip. Men for at undgå at skabe ulemper for selskaber i EU gælder ETS lige nu kun for fly inden for det Europæiske Økonomiske Område (EEA), og de fleste tilladelser gives til flyselskaberne gratis.

Den 8. juni 2022 stemte Parlamentet for at revidere ETS inden for luftfart. For at kunne få drivhusgasudslippet i luftfartssektoren på linje med Parisaftalen opfordrede MEP’erne til, at ETS kommer til at gælde for alle fly, der flyver fra EEA, også dem der lander uden for området.

Parlamentet ønsker at udfase de gratis ETS-tilladelser for luftfarten før 2025, hvilket er to år tidligere end Kommissionens oprindelige forslag. MEP’erne vil også bruge 75% af det overskud, der genereres, til at bortauktionere tilladelser til luftfarten til at støtte innovation og nye teknologier.

Parlamentet vil nu påbegynde forhandlinger med EU-landene om den endelige udformning af reglerne.

Løsninger for flyrejser uden for Europa

Lige nu er ETS suspenderet for fly med afgang til eller ankomster uden for EEA. Formålet er at give tid til at udvikle sammenlignelige internationale systemer og at undgå konflikter med internationale partnere.

Men EU samarbejder med den Internationale Civile Luftfartsorganisation om at implementere et global markedsbaseret tiltag, også kendt som Corsia, hvormed flyselskaber kan forskyde deres udslip ved at investere i grønne projekter f.eks. ved at plante træer.

Mindsket udslip fra den maritime transport

Den 16. september 2020 stemte MEP’erne for at inkludere den maritime transport i EU’s system for handel med CO2-kvoter fra 2022 og bindende krav til shipping-selskaber om at mindske deres CO2-udslip med minimum 40% fra 2030.

Ifølge MEP’erne var Kommissionens oprindelige forslag til at ændre EU-reglerne for overvågning af CO2-udslippet og brændstofforbruget fra større skibe, for at få det på linje de globale regler, ikke ambitiøst nok pga. det presserende behov for at dekarbonisere alle sektorer i økonomien.

Den 27. april 2021 gentog Parlamentet behovet for at skære markant i udslippene i shipping-industrien og dets inklusion i EU’s system for handel med CO2-kvoter. Parlamentet understregede også vigtigheden af at evaluere konsekvenserne for konkurrencedygtigheden og job og den potentielle risiko for karbonlækage.

Parlamentet ønsker, at de følgende tiltag skal hjælpe den maritime sektor med at blive renere og mere effektiv i omstillingen til et klimaneutralt Europa:

  • Udfasning af tungt brændstof med kompensation via skatteundtagelser for alternative brændstoffer
  • Dekarbonisering, digitalisering og automatisering af de europæiske havne
  • Reguleret adgang til EU’s havne for de mest forurenende skibe
  • Tekniske forbedringer såsom hastighedsoptimisering

Som en del af ‘Fit for 55’-lovgivningspakken foreslog Kommissionen i juli 2021 en opdatering af ETS, herunder en udvidelse til også at dække maritim transport, som ønsket af Parlamentet. Den 17. maj 2022 bakkede medlemmerne af miljøudvalget op om forslaget. I juni sendte plenarforsamlingen ETS-reformen tilbage til udvalget for mere arbejde på lovgivningen. Det ventes at komme tilbage på dagsordenen ved plenarforsamlingen 22.-23. juni.