MEP’erne foreslår nye regler til mere sikkert legetøj

A stuffed toy hangs during its solidity test at a laboratory of the Directorate for Competition Policy, Consumer Affairs and Fraud Control, on December 4, 2014 in Marseille, as part of a test campaign for toys safety. AFP PHOTO / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (Photo by ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP) Kilde: Europa-Parlamentet

MEP’erne foreslår forbedringer til EU’s regler til at sikre, at legetøj solgt på EU’s marked ikke udgør nogen fare for børn.

Udvalget for det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse stemte den 9. december om en betænkning om sikkerheden for børns legetøj, der skal sikre, at legetøj solgt på EU’s marked, bl.a. det der er importeret fra andre lande, er sikkert og bæredygtigt. Der stemmes om rapporten ved plenarforsamlingen i januar 2022.

Hvorfor reglerne bør blive opdateret

Legetøjsdirektivet blev vedtaget i 2009 for at introducere sikkerhedskrav i relation til generelle og særlige risici (som f.eks. kemiske, fysiske, mekaniske, elektriske, brændbare, hygiejniske og radioaktive farer) for legetøj til børn under 14 år.

Direktivet fremsætter forordninger for producenter, importører og distributører af legetøj solgt i EU og overvågning på de nationale markeder til at sikre en fri cirkulation af legetøj, der ikke udgør en trussel for unge brugere.

Mere end 10 år efter vedtagelsen af lovgivningen i 2009, konkluderede Kommissionen i 2020 i sin evalueringsrapport, at direktivet har sine mangler særligt i forhold til at nå sin målsætning for sundhed og sikkerhed. Udvalgets rapport konkluderer, at en revision af direktivet er nødvendig for at forbedre disse aspekter.

“Børn, der er særligt sårbare forbrugere, skal kunne nyde godt af den højest mulige beskyttelse, når de leger. […] Der skal ikke gås på kompromis med sundheden og sikkerheden, og det bør være i alles interesser,” siger Brando Benifei (S&D, Italien), ordfører for betænkningen om implementeringen af Legetøjsdirektivet.

Bedre markedstilsyn

For at kun sikkert legetøj cirkulerer på EU’s marked, opfordrer betænkningen til at forbedre tilsynet med markedsaktiviteterne i medlemslandene. Dette inkluderer tests af legetøj, der understøtter producenternes dokumentation. Hvis ikke de gør det, kan usikkert legetøj blive trukket tilbage, og der kan skrides ind over for dem, der er ansvarlige for, at de er kommet på markedet.

Derudover skal sælgere på internettet sikre sig, at produkter solgt online lever op til EU’s sikkerhedskrav.

Mere strikse krav til kemiske stoffer

I den nuværende lovgivning er der særlige grænseværdier for kemikalier, der kun gælder for legetøj for børn under 36 måneder, og legetøj der kan komme i munden. Grænseværdierne for potentielt farlige stoffer som nitrosaminer og nitroserbare stoffer er ifølge ordføreren for høje. I direktivet er der ligeledes visse undtagelser af forbuddet for kemikalier, der er kræftfremkaldende, mutagene eller giftige i en reproduktion.

Betænkningen opfordrer også til at eliminere disse mangler ved at fremsætte striksere overholdelseskrav og konsolidering af alle gældende kemiske grænser. Den nye lovgivning skal kunne blive tilpasset hurtigt og effektivt til ny videnskabelig og teknologisk udvikling, der viser den konstante fremkomst af hidtil ukendte risici relateret til legetøj.

Kilde: Europa-Parlamentet